„Każdego roku do duńskiej Agencji Urazów Przy pracy zgłasza się około 2000 obrażeń słuchu. Około jedna trzecia osób niepełnosprawnych jest rozpoznawana. Uszkodzenie występuje głównie w ciągu pierwszych 10 lat narażenia na hałas, a utrata słuchu początkowo wpływa na wyższe częstotliwości niż obszar mowy i dlatego może być bez objawów.”

www.sundhed.dk

Badanie słuchu

Hałas to fale dźwiękowe, które rozchodzają się w powietrzu lub cieczy o różnych częstotliwościach. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu już w 80 dB (A), ponieważ poziom hałasu jest już uważany za szkodliwy. Wybór odpowiednich ochraniaczy słuchu zależy od objętości i częstotliwości hałasu, wymogu tłumienia i chęci połączenia z innymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Jeżeli dzienne obciążenie hałasem (średnio) przekracza 80 dB(A) lub szczyt powyżej 135 dB, należy zapewnić ochraniacze słuchu (§10), poinformować o ryzyku obciążenia hałasem (§13) i otrzymać badanie słuchu (§15).

Badanie słuchu 2
Praca w hałasie