Jakości 1
Kvalitet certificering

Jakości

Certyfikat ISO 9001
EN 15224

Jako jeden z niewielu prywatnych świadczeniodawców w Danii, zdecydowaliśmy się usystematyzować i udokumentować jakość naszych produktów w solidnym systemie zarządzania jakością z późniejszymi odpowiednimi i uznanymi certyfikatami jakości.

Robimy to, aby zapewnić, że nasze planowanie i realizacja projektów jest zawsze realizowane prawidłowo i poprawnie, z kontrolowanym i skalibrowanym sprzętem oraz z kompetentnymi i autoryzowanymi zasobami, czy to w zakresie przyjmowania opieki zdrowotnej, czy obsługi dokumentacji i danych związanych z naszymi klientami i projektami.

Uważamy, że jest to konieczne, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie w naszych rękach, gdy jesteśmy odpowiedzialni za ich promocję zdrowotną i często działalność statutową.

ISO 9001 jest znany większości z was, ale certyfikat EN 15224 – ISO 9001 dla świadczenia opieki zdrowotnej – jesteśmy prawdopodobnie nadal jedyną firmą w Danii, która to zrobiła.
EN 15224 jest formalnie „normą europejską” opartą na normie ISO 9001, której przypisano szereg specjalnych wymagań dotyczących postępowania z ludźmi i ich oczekiwań dotyczących jakości, jeśli chodzi o ich zdrowie. Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące cech jakościowych, zagadnień klienta, rekordów, udokumentowanych procedur i bezpieczeństwa danych. Dzięki procesom zarządzania i produktom, które spełniają ten rozszerzony standard, nasi klienci mogą mieć pełną pewność, że obsługujemy swoich pracowników zgodnie z przepisami, wiedzą i etyką opieki zdrowotnej, a także naszymi wysokimi wymaganiami klientów i naszymi wysokimi wymaganiami dotyczącymi planowania i wdrażania kontroli zdrowotnych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszego systemu zarządzania jakością i powiązanych procesów, zapraszamy do kontaktu z naszym Menedżerem Jakości Peterem Trampedachem, pt@agsundhed.dk.
Zawsze miło jest mówić o jakości!

Nasze odpowiednie certyfikaty:

Jakości 2
Jakości 3