Kvalitet 1
Kvalitet certificering

Kvalitet

ISO 9001
EN 15224

Som én af de meget få private leverandører af sundhedsydelser i Danmark, har vi valgt at systematisere og dokumentere vores produktkvalitet i et solidt kvalitetsledelsessystem med efterfølgende relevante og anerkendte kvalitetscertificeringer.

Dette gør vi for at sikre at vores planlægning og udførelse af projekter altid udføres ordentligt og korrekt, med kontrolleret og kalibreret udstyr og med kompetente og autoriserede ressourcer hvad enten det drejer sig om sundhedsfaglig tilgang eller håndtering af dokumentation og data i forbindelse med vores klienter og projekter.

Vi mener at dette er nødvendigt for at vores kunder kan føle sig trygge i vores hænder når vi varetager deres sundhedsfremmende og ofte lovpligtige aktiviteter.

ISO 9001 kender de fleste af jer, men en EN 15224 certificering – ISO 9001 for leverance af sundhedsydelser – er vi formentligt stadig den eneste virksomhed i Danmark som har.
EN 15224 er formelt en ”Europa Norm” baseret på ISO 9001, som er tillagt en række særlige krav om dette at håndtere mennesker og deres forventning til kvalitet når det handler om deres sundhed. Her findes ekstra krav om kvalitetskarakteristika, klient-hensyn, journaler, dokumenterede procedurer og datasikkerhed. Med styringsprocesser og produkter som opfylder denne udvidede standard, kan vore kunder have fuld tillid til at vi håndterer deres medarbejdere i overensstemmelse med lovgivning, sundhedsfaglig viden og etik, samt kundernes og vore egne høje krav til planlægning og gennemførelse af sundhedstjek.

Information om Persondata håndtering findes her.

Hvis I har spørgsmål til vores kvalitetsledelsessystem og tilhørende processer, er I meget velkomne til at kontakte vores Kvalitetschef Peter Trampedach, pt@agsundhed.dk.
Det er altid hyggeligt at snakke om kvalitet!

Vores gældende Certifikater:

Kvalitet 2
Kvalitet 3