“Der anmeldes ca. 2.000 høreskader til Arbejdsskadestyrelsen om året. Omkring en tredjedel med funktionsnedsættelse anerkendes. Skader opstår hovedsagelig inden for de første 10 års støjudsættelse og høretab rammer i begyndelsen højere frekvenser end tale-området og kan derfor være uden symptomer.”

www.sundhed.dk

Høreundersøgelse

Støj er lydbølger, som forplanter sig igennem luft eller væske ved forskellige frekvenser. Det anbefales at anvende høreværn allerede fra 80 dB (A), da støjniveauet allerede her anses for at være skadeligt. Valg af korrekt høreværn afhænger af støjens lydstyrke og frekvensområde, dæmpningsbehovet samt ønsket om kombination med andet sikkerhedsudstyr.

Hvis den daglige støjbelastning (i gennemsnit) overskrider 80 dB(A), eller spidsbelastning over 135 dB, skal der stilles høreværn til rådighed (§10), Informeres om risici ved støjbelastning (§13) og tilbydes Høreundersøgelse (§15).

Høreundersøgelse 2
Arbejde i støj