Kwestionariusz do oceny chłodu – Praca ryzykowna

Udzielenie odpowiedzi na ten kwestionariusz jest dobrowolne. Możesz przeczytać o naszej ochronie twoich danych osobowych tutaj.

Jeśli są pytania, na które nie możesz lub nie chcesz odpowiedzieć, po prostu przejdź do następnego pytania.
Jeśli chcesz otrzymać kopię odpowiedzi wysłanej na twój adres e-mail, wypełnij poniższe pole E-mail (może skończyć się w folderze Spam).

Kontrola stanu - praca obciążona ryzykiem
Imię / Nazwisko - lub alias.
Firma
Przez / Filial
Przykład: 1970
Opcjonalnie: Twój e-mail, jeśli chcesz otrzymać kopię odpowiedzi.
Podstawowy typ zmiany:
1. Ocena stanu zdrowia </b
1. Jak myślisz, w jakim stanie jest Twoje zdrowie?
1a. Oplever du, at dine helbredsudfordringer forværres af dit arbejde f.eks. sammenlignet med fri-/ferieperioder?
2nd Medycyna
2. Har du inden for de sidste 3 måneder brugt følgende medicin:
Dagligt
Af og til
Har tidligere taget
Aldrig
2a. Sove-medicin?
2b. Hjerte-medicin?
2c. Blodtryks-medicin?
2d. Nerve-medicin?
2e. Mavesårs-medicin?
2f. Medicin for epilepsi ?
2g. Insulin ?
2h. Smertestillende medicin?
2i. Kolesterolsænkende medicin?
2j. Astma/bronkitis medicin?
2k. Allergi/hudkløe medicin?
3. Alkohol
Przykład: 30 - (jeden przedmiot to piwo, kieliszek wina, 2 cl spirytusu)
3b. Czy masz - lub miałeś - problemy z intensywnym spożywaniem alkoholu?
3c. Czy masz - lub miałeś - problemy z innymi lekami?
4 Palenie
4a. Czy codziennie palisz?
5. Piąty Dieta </b
5a. Jak często jesz owoce, sałatki / surowe jedzenie, gotowane warzywa (oprócz ziemniaków)?
6. Szósty Aktywność fizyczna i ćwiczenia
6. Który opis najbardziej Ci odpowiada?
7. Dobre samopoczucie
Ofte
Af og til
Sjældent
Aldrig
7a. Arbejder du alene?
7b. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har du følt dig udkørt ?
7c. Inden for de sidste 4 uger, hvornår har du følt dig anspændt ?
7d. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har du følt dig motiveret og engageret ?
7e. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har dit arbejde taget så meget af din energi, at det gik ud over privatlivet ?
8. Fizyczne problemy z bólem
8. Fysiske gener: Har du inden for de seneste 7 dage haft -
Ja
Nej
8a. Besvær i nakken?
8b. Besvær i skulderen?
8c. Besvær i arme/albuer?
8d. Besvær i hånd/håndled?
8e. Besvær i lænde-ryggen?
8f. Besvær i knæene?
9. Søvn:
Nej
Ja, men sjældent
Ja, ofte
Ja, altid
9a. Har du svært ved at falde i søvn ?
9b. Har du svært ved at sove igennem ?
9c. Har du trætheds-fornemmelse ?
9. Sen:
10. Har du haft én eller flere af følgende sygdomme?
Ja, har fortsat
Ja, har haft
Nej
10a. Psykiske problemer, f.eks. stress, angst, nervøsitet
10b. Psykiske reaktioner, f.eks. irritabilitet, rastløshed, tristhed
10c. Depression
10d. Appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave (diaré)
10e. Mavesår / Svær tarmsygdom
10f. Forhøjet blodtryk
10g. Sukkersyge
10h. Hjertekarsygdomme
10i. Forhøjet kolesterol
10j. Lungesygdom (F.eks Astma eller Allergi)
10k. Kramper (f.eks. epilepsi - ikke lægkramper)
10m. Tilbagevendende hovedpine
10n. Sygdomme i bevægeapparatet (f.eks. gigt, led-, muskel- eller bindevævssmerter)
10o. Svimmelhed
10p. Kvalme
10q. Bliver forpustet af at gå på trapper
10r. Trykken i brystkassen ved fysisk aktivitet eller kulde
10s. Kaszel - np. w nocy lub rano
10t. Jeśli tak w poprzednim pytaniu:
11. Specjalnie dla kobiet:
11a. Czy masz - lub miałeś - raka piersi?
11b. Jesteś w ciąży ?
11c. Czy miałeś problemy / niedogodności podczas poprzednich ciąż?
KONIEC
*
AG Sundhedsfremme ApS wykorzystuje Twoje odpowiedzi w połączeniu z danymi dotyczącymi zdrowia zmierzone w nadchodzącej ankiecie, aby doradzić Ci na temat Twojego zdrowia. Odpowiedź, w zanonimizowanej formie, zostanie również zawarta w kompleksowym raporcie dla firmy, jednak w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować żadnych osób. Wyrażając zgodę na powyższe cele, jednocześnie dajesz pielęgniarkom i statystykom AG Sundhedsfremme prawo do przetwarzania Twoich danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu. Zgodę zawsze możesz wycofać pisząc na adres ANTR@AGSundhed.dk