Health Check Questionnaire – Risky Work

Answering this questionnaire is optional. You can read about our protection of your personal data here.

If there are questions you cannot or will not answer, simply skip to the next question. If you would like a copy of your reply sent to your mail, please fill in the Email field below (Might be in the Spam folder).
If you would like a copy of your reply sent to your mail, please fill in the Email field below (Might be in the Spam folder).

Health check - Risk-stressed work
First Name / Last Name - or an Alias.
Company
City / Branch
Example: 1970
Optional: Your E-mail if you want a copy of your answer.
Primary shift type:
1. Health Evaluation </b
1. How do you think your health is, all in all?
1a. Oplever du, at dine helbredsudfordringer forværres af dit arbejde f.eks. sammenlignet med fri-/ferieperioder?
2nd Medicine
2. Har du inden for de sidste 3 måneder brugt følgende medicin:
Dagligt
Af og til
Har tidligere taget
Aldrig
2a. Sove-medicin?
2b. Hjerte-medicin?
2c. Blodtryks-medicin?
2d. Nerve-medicin?
2e. Mavesårs-medicin?
2f. Medicin for epilepsi ?
2g. Insulin ?
2h. Smertestillende medicin?
2i. Kolesterolsænkende medicin?
2j. Astma/bronkitis medicin?
2k. Allergi/hudkløe medicin?
3. Alcohol
Example: 30 - (One item is a beer, a glass of wine, 2 cl spirits)
3b. Do you have - or have you had - problems with heavy alcohol consumption?
3c. Do you have - or have you had - problems with other drugs?
4. Smoking
4a. Do you smoke daily?
5. Diet </b
5a. How often do you usually eat fruit, salad, raw or cooked vegetables (apart from potatoes)?
6. Physical activity and exercise
6. Which description suits you best?
7. Well-being
Ofte
Af og til
Sjældent
Aldrig
7a. Arbejder du alene?
7b. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har du følt dig udkørt ?
7c. Inden for de sidste 4 uger, hvornår har du følt dig anspændt ?
7d. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har du følt dig motiveret og engageret ?
7e. Inden for de sidste 4 uger, hvor ofte har dit arbejde taget så meget af din energi, at det gik ud over privatlivet ?
8. Physical pain problems
8. Fysiske gener: Har du inden for de seneste 7 dage haft -
Ja
Nej
8a. Besvær i nakken?
8b. Besvær i skulderen?
8c. Besvær i arme/albuer?
8d. Besvær i hånd/håndled?
8e. Besvær i lænde-ryggen?
8f. Besvær i knæene?
9. Søvn:
Nej
Ja, men sjældent
Ja, ofte
Ja, altid
9a. Har du svært ved at falde i søvn ?
9b. Har du svært ved at sove igennem ?
9c. Har du trætheds-fornemmelse ?
9. Sleep:
10. Har du haft én eller flere af følgende sygdomme?
Ja, har fortsat
Ja, har haft
Nej
10a. Psykiske problemer, f.eks. stress, angst, nervøsitet
10b. Psykiske reaktioner, f.eks. irritabilitet, rastløshed, tristhed
10c. Depression
10d. Appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave (diaré)
10e. Mavesår / Svær tarmsygdom
10f. Forhøjet blodtryk
10g. Sukkersyge
10h. Hjertekarsygdomme
10i. Forhøjet kolesterol
10j. Lungesygdom (F.eks Astma eller Allergi)
10k. Kramper (f.eks. epilepsi - ikke lægkramper)
10m. Tilbagevendende hovedpine
10n. Sygdomme i bevægeapparatet (f.eks. gigt, led-, muskel- eller bindevævssmerter)
10o. Svimmelhed
10p. Kvalme
10q. Bliver forpustet af at gå på trapper
10r. Trykken i brystkassen ved fysisk aktivitet eller kulde
10s. Cough - e.g. at night or in the morning
10t. If yes in previous question:
11. Especially for women:
11a. Do you have - or have you had - Breast Cancer?
11b. Are you pregnant ?
11c. Have you had problems / inconveniences during previous pregnancies?
ENDING
*
AG Sundhedsfremme ApS uses your answers, combined with the measured health data in the upcoming survey, to advise you about your health. The answer will, in anonymised form, also be included in a comprehensive report to the company, however in such a way that no individuals can be identified. When you give your consent for the above purpose, you also give AG Sundhedsfremme's nurses and statisticians the right to process your information in this questionnaire. You can always withdraw your consent by writing to ANTR@AGSundhed.dk