„Co czwarta osoba, która jest często narażona na działanie pyłu w środowisku pracy, pali każdego dnia. Kiedy oboje palisz codziennie i jesteś narażony na kurz w środowisku pracy, narażasz płuca na najgorszy możliwy koktajl.”

www.lungerpåarbejde.dk

Czynność płuc

Pracownicy w przemyśle mogą być narażeni na działanie pyłu, dymu i/lub środowiska z ładunkiem aerozolu, co może prowadzić do ostrego uszkodzenia płuc lub zawodowych chorób płuc w ogóle.

Kwestionariusz do ryzykownej pracy nad behawioralnym i anestezjym równoważnym czynnościowi płuc.

  • Tętno i ciśnienie krwi
  • Wzrost i waga; Wskaźnik masy ciała i pomiar procentu tłuszczu, a także skład ciała
  • Czynność płuc, Spirometria
  • Wiek płuc

Pracownik otrzymuje raport ze wszystkimi zmierzonymi wynikami, który jest wysyłany na adres domowy pracownika zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku danych zewnętrznych wartości referencyjnych pracownik jest skierowany do swojego lekarza ze względów zdrowotnych.

Kontrola czynności płuc trwa 20 minut.

Czynność płuc 1
Raport o czynności płuc