“En undersøgelse viser, at hver fjerde, der ofte er udsat for støv i arbejdsmiljøet, ryger hver dag. Når man både ryger dagligt og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, så udsætter man sine lunger for den værst tænkelige cocktail.”

www.lungerpåarbejde.dk

Lungefunktion

Medarbejdere i industrien kan være udsat for støv-, røg- og/eller aerosolbelastet miljø, hvilket kan resultere i akutte lungeskader eller arbejdsrelaterede lungesygdomme generelt.

Spørgeskema ved risikobetonet arbejde med kortlægning af adfærd og anamnese svarende til lungefunktion.

  • Puls og Blodtryk
  • Højde og vægt; Body Mass Index og fedtprocentmåling, samt kropssammensætning
  • Lungefunktion, Spirometri
  • Lungealder

Medarbejderen modtager en rapport med alle målte resultater, som sendes til medarbejderens hjemadresse efter lægeattestation.

Ved data udenfor referenceværdier, henvises medarbejderen til at kontakte egen læge med sundhedsfaglig begrundelse.

Lungefunktionstjek varer 20 minutter.

Lungefunktion 1
Lungefunktion rapport