test wzroku

AG Sundhedsfremme ApS vision test to badanie przesiewowe, które identyfikuje możliwe utraty wzroku i ślepoty kolorów.

Celem testu wzroku jest wykazanie, że pracownik ma wystarczającą wizję do wykonywania zadań kontroli wizualnej w środowisku produkcyjnym. Test przeprowadza się w ciągu 20 minut.

test wzroku 2
test wzroku