Synstest

AG Sundhedsfremme ApS’ synstest er en screeningsundersøgelse, som identificerer eventuelle synstab og farveblindhed.

Synstestens formål er at dokumentere, at medarbejderen har tilstrækkeligt godt syn til at udføre visuelle kontrolopgaver i et produktionsmiljø. Testen udføres på 20 minutter.

Synstest 2
synstest