”Det er godt at vide, hvis der er nogle ting, man skal være opmærksom på og godt at opdage det i tide. Vi skal væk fra, at man først gør noget, når det er gået galt. Jeg valgte at takke ja til helbredstjekket, fordi jeg gerne vil blive lidt ældre, end jeg er, og når man er sund og rask, har man et bedre overskud.”

Benny Nielsen, Natte- og lagermedarbejder i Herning

Sundhedstjek

Hvorfor vælger virksomheden at tilbyde medarbejdere et Sundhedscheck?

Hvorfor vælger virksomheden at tilbyde medarbejdere et Sundhedscheck?

Som en del af en sundhedsfremme indsats, er individuelle sundhedscheck en metode, som vælges af flere og flere danske virksomheder. Begrundelsen for at vælge et Sundhedscheck, præsenteres typisk af virksomhedens HR- og/eller sikkerhedsorganisation. Formålet er oftest en kombination mellem virksomhedens behov for attraktiv profil, kombineret med sygefraværsreduktion, og medarbejdernes ønske om sundhedsfremme som en del af ansættelsen.

AG Sundhedsfremmes mission er at tilbyde medarbejdere individuelle undersøgelser, som kan øge sundhed og trivsel hos den enkelte, samt på det kollektive plan at give virksomheden mulighed for målrettet og økonomisk at forebygge sygdom og fremme sundhed på virksomheden.

Indhold:

Et sundhedstjek kan sammensættes på mange måder – afhængig af jeres medarbejderprofil, interesser, relevant lovgivning og tiden pr klient.
Sundhedstjekkene har et online spørgeskema (et særligt for medarbejdere med Nat/Skifteholds-arbejde), som afdækker adfærd og livsstil. Som led i en strategisk indsats, er dette et væsentligt element i effektmålingen.

Vi kan måle følgende parametre;

 • Højde og Vægt,
 • Blodtryk og puls,
 • Kropssammensætning, Fedtprocent, muskel- og knoglemasse,
 • Kolesterol og HDL (Index beregning) v/ blodprøve
 • Lungefunktion
 • Blodsukker
 • Hæmoglobin
 • Kondital (i hvile)
 • Hofte/Talje mål

Bemærk: Det er naturligvis muligt for klienten at fravælge en eller flere af parametrene under selve tjekket.

Gør sundhedsfremme til en del af hverdagen

Kontakt AG Sundhedsfremme og få en snak om sundhedstjek til jeres medarbejdere samt bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor skal natarbejdere have tilbud om helbredskontrol?
 • Hvilke pligter har du som arbejdsgiver?
Sundhedstjek 1
Sundhedstjek blodtryk
Sundhedstjek 2