Spørgeskema til Sundhedstjek – NAT med APV

Besvarelse af dette spørgeskema er frivilligt. Du kan læse om vores beskyttelse af dine persondata her.

Hvis der er spørgsmål du ikke kan eller vil besvare, springer du blot videre til næste spørgsmål.
Hvis du gerne vil have en kopi af din besvarelse sendt til din mail, bedes du udfylde feltet E-mail herunder (Kan havne i Spam mappen).

Sundhedstjek - Nat med APV
Fornavn/Efternavn - eller et Alias.
Firma
By / Filial
Eksempel: 1970
Valgfrit: Din E-mail, hvis du ønsker en kopi af din besvarelse.
Primær skifteholds-type:
1. Helbredsvurdering
1. Hvordan synes du dit helbred er, alt i alt?
1a. Oplever du, at dine helbredsudfordringer forværres af natarbejde f.eks. sammenlignet med fri-/ferieperioder uden natarbejde?

De næste 19 del-spørgsmål er til jer, der er fyldt 50 år:

1c. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? (10 er bedst)
50+
1d. Tager dit arbejde så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?
50+

Omfanget af dit natarbejde:

1e. Hvor ofte arbejder du om natten 4 eller flere nætter i træk?
50+
1f. Hvor ofte arbejder du mere end 9 timer ad gangen?
50+
1g. Hvor ofte arbejder du mindre end 11 timer mellem to skift, i løbet af en måned?
50+
1h. Natarbejde og risiko for kræft:
Ja
Nej
Er der arvelig kræft i familien?
Har du (eller har haft) brystkræft?
Følger du screeningsprogrammet for tarmkræft?
Kvinder: Følger du mammografi-screening?
Kvinder: Mærker du efter knuder?
Mænd: Er du opmærksom på symptomerne for bl.a. prostatakræft i form af blod i urin eller sæd?
50+
Alle borgere mellem 50 og 74 år modtager invitation til screening for tarmkræft hvert 2. år.
Alle kvinder mellem 50 og 69 år modtager invitation til screening for brystkræft hvert 2. år.
Gener i form af smerter eller ubehag, der kan forstyrre søvnen:
1i. Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter eller ubehag?
Meget generet
Lidt generet
Nej
Træthed
Smerter eller ubehag i kroppen (f.eks. arme, skuldre, ryg, hænder eller andre steder)
Søvnbesvær (hyppig opvågning, svært ved at få sammenhængende søvn)
Hovedpine
Hyppig vandladning (f.eks i forbindelse med søvn) eller problemer med vandladning
50+
1j. Synes du dine gener forværres af arbejdet f.eks. sammenlignet med perioder, hvor du har fri/ferie?
50+
50+
50+

2. Medicin

Har du inden for de sidste 3 måneder brugt -
Dagligt
1 til flere gange pr uge
1 til flere gange pr måned
Sjældnere el. aldrig
2a. Smertestillende medicin, hovedpinepiller?
2b. Beroligende medicin, eller nervemedicin?
2c. Sovemedicin?
3. Alkohol
Eksempel: 30 - (Én genstand er en øl, et glas vin, 2 cl spiritus)
Har du - eller har du haft - problemer med stort alkoholforbrug?
Har du - eller har du haft - problemer med andre rusmidler?
4. Rygning
4. Ryger du dagligt?
5. Kost
5. Hvor ofte plejer du at spise frugt, salat/råkost, kogte grøntsager (bortset fra kartofler)?
6. Fysisk aktivitet og motion
6. Hvilken beskrivelse passer bedst på dig?
7. Psykisk helbred: Indenfor de sidste 4 uger -
Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt
7.a Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt?
7b. Hvor tit har du følt dig udkørt?
7c. Hvor tit har du været anspændt?
8. Fysiske gener: Har du inden for de seneste 7 dage haft besvær i -
Ja
Nej
Nakken
Skulderen
Arme / albuer
Hånd / håndled
Lænde-ryggen
Knæene

Trivsel i f.m. skiftehold

9. Hvorfor har du valgt Skifte-/Natholds-arbejde?: Sæt max 3 krydser
10. Hvordan trives du med Skifte-/Natholds-arbejde?
11. Føler du dig udhvilet når du står op?
12. Kan du sove uforstyrret efter arbejde?
13. Har du haft én eller flere af følgende sygdomme?
Ja, har fortsat
Ja, har haft
Nej
13a. Ondt ved hjertet (angina pectoris)
13b. Forhøjet blodtryk
13c. Sukkersyge
13d. Mavesår / Svær tarmsygdom
13e. Depression, behandlingskrævende
13f. Anden psykisk lidelse
13g. Lungesygdom (F.eks Astma eller Allergi)

14. Særligt for kvinder:

14a. Har du - eller har du haft – Brystkræft ?
14b. Er du gravid ?
14c. Har du haft problemer/gener ved tidligere graviditeter ?

Alle virksomheder, der beskæftiger medarbejdere, skal udarbejde en skriftlig arbejdsplads-risikovurdering (APV). Arbejdsgiveren er ansvarlig for at gøre dette og involvere medarbejderne i processen.

AGS hjælper med at indsamle data vedrørende natarbejde hvis medarbejderen besvarer disse spørgsmål:

15. Generelt til APV:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
15.1 Natarbejde årsag til sygefravær
15.2 Arbejdsopgaver udelukkende udført som natarbejde
15.3 Arbejdsopgaver som ikke behøver at blive udført om natten
15.4 Bemandingen tilpasset opgaverne ved natarbejde
APV
16. Arbejdsulykker:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
16.1 Tidspunkt på døgnet ved ulykker eller nærved-ulykker registreres
16.2 Alenearbejde der medfører ulykkerisici ved natarbejde
16.3. Ulykker eller nærved-hændelser ved natarbejde
16.4. Fokus på intern/ekstern transport ved natarbejde - f.eks. anvendelse af Hi Viz beklædning
APV
17. Beredskab:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
17.1. Særligt beredskab for at håndtere nødsituationer under natarbejde - f.eks. ved strømafbrydelse?
17.2. Medarbejderne kender beredskabet, der træder til i tilfælde af hændelser ved alenearbejde om natten?
APV
18. Psykisk arbejdsmiljø
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
18.1. Mulighed for kontakt til kolleger/leder under natarbejde
18.2. Passende krav og afveksling ved natarbejde
18.3. Arbejdstempo tilpasset natarbejde
18.4. Risiko for vold og trusler ved natarbejde
APV
19. Fysisk arbejdsmiljø:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
19.1. Maskiner som primært anvendes ved natarbejde
19.2. Belastende arbejdsstillinger i forbindelse med opgaver ved natarbejde
19.3. Arbejdsmiljø-risici specifikt ved natarbejde f.eks. støj, temperatur, lysforhold eller kemisk arbejdsmiljø
19.4. Speciel instruktion nødvendig for at foretage reparationer ved nedbrud ved natarbejde
19.5. Faremærkede kemikalier ved natarbejde der ikke anvendes på dag- eller aftenskift
APV
20. Andet:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
20.1. Mulighed for powernap ved natarbejde
20.2. Mulighed for en forfriskning ved natarbejde
APV
APV

Slut APV spørgsmål

AFSLUTNING
*
AG Sundhedsfremme ApS anvender dine besvarelser, kombineret med de målte helbredsdata i den kommende undersøgelse, til at rådgive dig om din sundhed. Besvarelsen vil, i anonymiseret form, også kunne indgå i en helheds-rapportering til virksomheden, dog sådan at ingen individer kan identificeres. Når du afgiver dit samtykke til ovenstående formål, giver du samtidig AG Sundhedsfremme’s sygeplejersker og statistiker ret til at behandle dine oplysninger i dette spørgeskema. Du kan altid tilbagetrække dit samtykke, ved at skrive til ANTR@AGSundhed.dk