Spørgeskema til APV om natarbejde

Besvarelse af dette spørgeskema er frivilligt. Du kan læse om vores beskyttelse af dine persondata her.

Hvis der er spørgsmål du ikke kan eller vil besvare, springer du blot videre til næste spørgsmål.
Hvis du gerne vil have en kopi af din besvarelse sendt til din mail, bedes du udfylde feltet E-mail herunder (Kan havne i Spam mappen).

APV om natarbejde
Fornavn/Efternavn - eller et Alias.
Firma
By / afdeling
Eksempel: 1970
Valgfrit: Din E-mail, hvis du ønsker en kopi af din besvarelse.

Tak for at du vil hjælpe os med at indsamle data vedrørende natarbejde til din virksomheds APV.

Primær skifteholds-type:

Alle virksomheder, der beskæftiger medarbejdere, skal udarbejde en skriftlig arbejdsplads-risikovurdering (APV). Arbejdsgiveren er ansvarlig for at gøre dette og involvere medarbejderne i processen.

AGS hjælper med at indsamle data vedrørende natarbejde hvis medarbejderen besvarer disse spørgsmål:

15. Generelt til APV:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
15.1 Natarbejde årsag til sygefravær
15.2 Arbejdsopgaver udelukkende udført som natarbejde
15.3 Arbejdsopgaver som ikke behøver at blive udført om natten
15.4 Bemandingen tilpasset opgaverne ved natarbejde
APV
16. Arbejdsulykker:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
16.1 Tidspunkt på døgnet ved ulykker eller nærved-ulykker registreres
16.2 Alenearbejde der medfører ulykkerisici ved natarbejde
16.3. Ulykker eller nærved-hændelser ved natarbejde
16.4. Fokus på intern/ekstern transport ved natarbejde - f.eks. anvendelse af Hi Viz beklædning
APV
17. Beredskab:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
17.1. Særligt beredskab for at håndtere nødsituationer under natarbejde - f.eks. ved strømafbrydelse?
17.2. Medarbejderne kender beredskabet, der træder til i tilfælde af hændelser ved alenearbejde om natten?
APV
18. Psykisk arbejdsmiljø
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
18.1. Mulighed for kontakt til kolleger/leder under natarbejde
18.2. Passende krav og afveksling ved natarbejde
18.3. Arbejdstempo tilpasset natarbejde
18.4. Risiko for vold og trusler ved natarbejde
APV
19. Fysisk arbejdsmiljø:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
19.1. Maskiner som primært anvendes ved natarbejde
19.2. Belastende arbejdsstillinger i forbindelse med opgaver ved natarbejde
19.3. Arbejdsmiljø-risici specifikt ved natarbejde f.eks. støj, temperatur, lysforhold eller kemisk arbejdsmiljø
19.4. Speciel instruktion nødvendig for at foretage reparationer ved nedbrud ved natarbejde
19.5. Faremærkede kemikalier ved natarbejde der ikke anvendes på dag- eller aftenskift
APV
20. Andet:
Problem
Intet problem
Ved ikke / Ikke relevant
20.1. Mulighed for powernap ved natarbejde
20.2. Mulighed for en forfriskning ved natarbejde
APV
APV

Slut APV spørgsmål

*
AG Sundhedsfremme ApS anvender dine besvarelser, kombineret med de målte helbredsdata i den kommende undersøgelse, til at rådgive dig om din sundhed. Besvarelsen vil, i anonymiseret form, også kunne indgå i en helheds-rapportering til virksomheden, dog sådan at ingen individer kan identificeres. Når du afgiver dit samtykke til ovenstående formål, giver du samtidig AG Sundhedsfremme’s sygeplejersker og statistiker ret til at behandle dine oplysninger i dette spørgeskema. Du kan altid tilbagetrække dit samtykke, ved at skrive til ANTR@AGSundhed.dk