”Vi har i Bella Center i to år, (og med fast gentagelse fremover), for et beskedent beløb og med stor succes tilbudt alle medarbejdere et sundhedscheck. Det direkte udbytte af dette har været, dels at folk har moret sig med at sammenligne “data” (som f.eks. kondital), dels at vor sygdomsprocent er faldet med ½ procentpoint.”

Ulf Steen Neitzel, Personalechef / Human Resource Manager, Bella Center A/S

Polar BodyAge

BodyAge (Kropsalder) er et begreb, som på meget pædagogisk vis, formidler en status på sundhedstilstanden udtrykt som en forskel mellem kalender-alderen og en statistisk estimeret kropsalder – i dette tilfælde udviklet af finske Polar baseret på enorme mængder data om alder i relation til de parametre som vi måler.

Sundhedstjek med BodyAge anbefales i forbindelse med risiko for fysiske belastningssymptomer i arbejdsmiljøet, enten ved hårdt belastende arbejde eller ensidigt gentaget arbejde.

Testen er en sjov og pædagogisk metode til at give klienten et kontant billede af egen sundhed – og derfor meget motiverende for øget egenomsorg. Testen er en individuel test, men er samtidig meget anvendelig i gruppesammenhænge, hvor en Virksomhed ønsker en fokuseret indsats på sundhed. Hvor mange år er vi for gamle – til sammen? Kan vi forbedre? Alternativt – I de fleste standardsundhedstjek har vi en mere simpel BodyAge måling udviklet af japanske TANITA. Denne er baseret på kun kropssammensætning, dvs. muskelmasse, fedtprocent osv. Det er en god rettesnor, og man kan sagtens få en god sundhedssnak ud af dette måleresultat.

Polar Bodyge test udstyr