Kwestionariusz do badania słuchu

Udzielenie odpowiedzi na ten kwestionariusz jest dobrowolne. Możesz przeczytać o naszej ochronie twoich danych osobowych tutaj.

Jeśli są pytania, na które nie możesz lub nie chcesz odpowiedzieć, po prostu przejdź do następnego pytania.
Jeśli chcesz otrzymać kopię odpowiedzi wysłanej na twój adres e-mail, wypełnij poniższe pole E-mail (może skończyć się w folderze Spam).

Testy słuchu
Imię / Nazwisko - lub alias.
Firma
Przez / Filial
Przykład: 1970
Opcjonalnie: Twój e-mail, jeśli chcesz otrzymać kopię odpowiedzi.
Środowisko podstawowe
Jaki jest poziom hałasu w miejscu pracy?
1. Czy wcześniej w innych zakładach pracy byłeś narażony na hałas w takim stopniu, że nie było słychać zwykłej rozmowy?
3. Czy w czasie wolnym byłeś czasami narażony przez dłuższy czas na wysoki poziom hałasu (np. muzykę heavymetalową)?
4. Czy w obecnym miejscu pracy jesteś narażony na dokuczliwy hałas?
5. Czy w obecnym miejscu pracy jesteś przez dłuższe okresy czasu narażony na hałas w takim stopniu, że normalna komunikacja nie jest możliwa (nie słychać rozmowy)?
6. Czy w codziennej pracy jesteś narażony na nagły lub niespodziewanie wysoki dźwięk?
Stosowanie wyposażenia ochronnego
7. Jakiej ochrony słuchu używasz?
7a. Jak konsekwentnie używasz sprzętu ochronnego (niezależnie od jego rodzaju)?
Konsekwencje / urazy
8. Czy uważasz, że twój słuch uległ pogorszeniu w związku z pracą?
9. Jeśli „Tak” w pyt. 8: Czy zostałeś powiadomiony o uszkodzeniu słuchu przez Duński Urząd Inspekcji Pracy lub Krajową Agencję Ubezpieczeń?
10. Czy uszkodzenie słuchu jest tego stopnia, że masz trudności ze śledzeniem rozmowy prowadzonej przez kilka osób?
11. Czy miałeś zapalenie ucha lub inne choroby, które wpłynęły na twój słuch?
12. Jak często odczuwasz mdłości lub ból gdy słyszysz codzienne hałasy, np. przesuwanie krzeseł, brzęk sztućców, wysokie głosy?
13. Czy miałeś infekcje ucha lub inne choroby, które wpłynęły na twój słuch?
Jeśli „Tak” w pytaniu 13:
14. Czy ktoś z najbliższej rodziny ma obniżony słuch (ojciec, matka, rodzeństwo)?
15. Czy używasz aparatu słuchowego lub czy został Ci zaoferowany?
Praca w środowisku pracy
16. Czy twój pracodawca, przedstawiciel środowiska poinformował ciebie o ryzyku, pracy w hałasie?
17. Jak często twój pracodawca, przedstawiciel środowiska przypomniał tobie, lub twojemu koledze o braku używania PPE?
18. Jak często przypominasz swojemu koledze o braku używania PPE?
19. Czy możesz cos sam zrobić, aby zmniejszyć ekspozycję hałasu,np. zmiana wykonywanej czynności ?
KONIEC
*
AG Sundhedsfremme ApS wykorzystuje Twoje odpowiedzi w połączeniu z danymi dotyczącymi zdrowia zmierzone w nadchodzącej ankiecie, aby doradzić Ci na temat Twojego zdrowia. Odpowiedź, w zanonimizowanej formie, zostanie również zawarta w kompleksowym raporcie dla firmy, jednak w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować żadnych osób. Wyrażając zgodę na powyższe cele, jednocześnie dajesz pielęgniarkom i statystykom AG Sundhedsfremme prawo do przetwarzania Twoich danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu. Zgodę zawsze możesz wycofać pisząc na adres ANTR@AGSundhed.dk