AGS Kogebogen - Vaccination 1

Vaccination

AGS Kogebogen - Vaccination 2
AGS Kogebogen - Vaccination 3

Baggrund:

Vaccination er en nem og sikker måde at beskytte sig imod sygdomme i forbindelse med risikobetonet arbejde. AGS’ vaccinationer tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning D.2.14-1. En vaccination varer ca 10 minutter pr klient.

Definitioner:

Vaccine = Selve medikamentet

Vaccination = procedure for at give vaccine

AGS Kogebogen - Vaccination 4
AGS Kogebogen - Vaccination 5
Influenza vaccination

Klinik procedure

 1. Klienten sidder på stol, udfylder vaccinationsinfo, med oplysning om allergier.
 2. For højrehåndede, anvendes klientens venstre overarm/skuldermuskel.
 3. Det anbefalede injektionssted er midt på musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor den er tykkest.
 4. Afspritning af injektionssted,
 5. Injektion af vaccine, efter aspiration,
 6. Rejektion af kanyle og sikker bortskaffelse af kanyle (kanyle box),
 7. Påsætning af vatrondel på injektionsstedet,
 8. Observation af klient 10 minutter for evt. reaktion på vaccine,
 9. Udfyld vaccinationsskema med relevant information:
  Dato, Type vaccine, Batch nr, indgivet dosis, og underskrift.
AGS Kogebogen - Vaccination 6

Observation for Anafylaksi

Efter vaccinationen venter klienten 10 minutter i klinikken til observation for mulig anafylaktiske reaktioner. I henhold til retningslinjer fra 2017, følges denne proces:

Kig efter øvre luftveje, vejrtrækning og kredsløb. Symptomer i de øvre luftveje kan vise sig ved, at man bliver hæs, får talebesvær og synkebesvær. Der kan også være astma-symptomer som vejrtrækningsbesvær og hoste. Til slut kan blodtrykket være lavt og pulsen høj.

”Stands ulykken” ved at give adrenalin.

AGS Kogebogen - Vaccination 7
Til Forsiden