AGS Kogebogen - Klinik Trailer Udførelse 1

Trailer Håndbogen
Klinik udførelse

Monil sundhedsklinik med lydtæt box til høreundersøgelser
AGS Kogebogen - Klinik Trailer Udførelse 2

Generelt:

Pladsen i trailerklinikken er meget begrænset, og det er vigtigt at placere udstyr og stole så udførelsesprocessen er flydende (ikke flytte rundt på udstyr undervejs) og så klienten ikke ved et uheld kan komme til at ”pille ved noget” eller beskadige udstyret.
Ingen kabler på gulvet. Der er stikkontakter i bordhøjde.

Sundhedstjek:

Det er som udgangspunkt op til klinik-ressourcen hvordan testudstyret bedst kan opstilles idet ovennævnte haves for øje.
Det anbefales at klienten placeres i en stol ved bordet i højre side af rummet, og udstyret så langt mod venstre som muligt så der bliver mest muligt bordplads mellem klient og sygeplejerske.
Forslag til opstilling (se billeder).

Høreundersøgelse:

Headset tilsluttes i et USB inde i høreboxen. På den tilsvarende yderside af stikket tilsluttes et ”han-han” USB-kabel, som tilsluttes test PC’en, eventuelt via en USB Hub.
Test PC’en anbringes så klienten i boxen ikke kan se skærmbilledet.
OBS: Klinik- og hørebox-døre kan ikke åbnes samtidigt!

Headset hænges efter klient-brug på krogen ved siden af USB-stikkene.
Før transport lægges headset i udstyrs-tasken og placeres i skabet til højre for boxen eller i en transportkasse. USB-kablet må gerne blive hængende.

Internet    

Som udgangspunkt anvendes samme metoder som indendørs. Men hvis kundens WIFI ikke rækker ud til traileren, er Mobil bredbånd dongle den eneste mulighed for online forbindelse.
Skulle kunden have mulighed for at trække et Internet kabel ud til traileren, kan det føres ind igennem det lille vindue i klinikrummets venstre side.

Affald   

Der er monteret en affaldskurv til ikke-farligt affald.
Kanyler og blod skal som vanligt deponeres i kanyle-boxe.

Hvad kan gå galt?   

Risici i forbindelse med selve undersøgelsen findes i produktbladene.
Nedenstående risici er identificeret i forbindelse med at udføre undersøgelser i traileren:

  1. En klient er for stor til at komme ind i traileren eller høreboxen:
    Anmod virksomheden om special planlægning af undersøgelse i et lokale i virksomheden. Og ellers må klienten afvises af AGS og virksomheden opfordres til at tilbyde klienten undersøgelse hos fx egen læge.
  2. Klaustrofobi i f.m. hørebox – foretag høretesten udenfor boxen
  3. Klient kommer til at påvirke målinger eller beskadige udstyr fordi vi sidder tæt:
    Se AGS’ dispensationsliste angående udstyret, og eventuel omgør den pågældende måling.
  4. Klient sviner til, så der må gøres rent inden næste klient: Foretag en 5-minutters midlertidig rengøring.
    Hvis situationen gentager sig, og der ikke på forhånd er taget højde for det i tidsplanen, informer AGS’ ledelse og kundens koordinator (det kan have betydning for kundens interne hygiejne krav! (på fx slagterierne)).