AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 1

Høreundersøgelse
Oscilla AudioConsole

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 2
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 3

Baggrund:

Lyd opstår, når molekyler i luften sættes i svingninger (vibrationer). Antallet af svingninger per sekund kaldes for tonens frekvens og måles i Hertz (Hz).

Dybe toner har lave frekvenser, og lyse toner har høje frekvenser. Området mellem 20 Hz og 20.000 Hz kaldes for det hørebare område. Udtrykket er dog lidt misvisende, idet mange kan høre frekvenser under 20 Hz, mens de færreste kan høre frekvenser op til 20.000 Hz.

Jo mere energi en lyd har, jo højere virker den på os. Man benytter enheden decibel – forkortet dB, så lydstyrken også kan måles, og derved udtrykkes som støj. Lydstyrken er en logaritmisk skala og styrken fordobles for hver 3 dB. Det dobbelte af 80 dB lydtryk er således 83 dB.
Det er denne parameter lovgivningen handler om.

Lovkravet:

Høreundersøgelsen er en screeningsundersøgelse, som identificerer høretab, eventuelt på baggrund af støj. Klienter med høretab, anbefales videre udredning ved ørelæge, som sikrer eventuel indberetning til arbejdsskadestyrelsen.

Medarbejdere, som udsættes for støjpåvirkning i forbindelse med deres arbejde, skal ifølge gældende lovgivning, tilbydes en Høreundersøgelse og for særlig belastende støjpåvirkning – også en arbejdsmedicinsk undersøgelse med fokus på støjbelastning (tilbydes ikke af AGS).

Lovgivningsgrundlaget for støj over 85 dB er AT Bekendtgørelse nr. 63, februar 2006 og AT Bekendtgørelse nr.1165, december 1992 (Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser), samt At-vejledning D.6.1-4 pkt. 10:

§ 15. Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en Høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 4-7, viser risici, som følge af støj.

Resultat tolkninger:

Til tolkninger af individuelle klient målinger, anvendes i klinikken disse tabeller:

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 4

Lidt tommelfingerregler/tips:

 • Høretab på de nederste frekvenser, og kun på det venstre øre (hvis klienten er højrehåndet), kan indikere en jagt-relateret høreskade,
 • Høretab på de høje frekvenser på begge ører indikerer en arbejdsbetinget høreskade, eller en musik-skade,

Osv

Nyt udstyr:

August 2020: Det er ikke længere muligt at købe Oscilla Audiometer (oprindeligt dansk fremstillet) og de netop 2 indkøbte nye 600M sæt er fra ET Electronica i Frankrig. Nærmere information følger, men vi forventer faktisk at betjeningen er meget svarende til Oscilla’s system på PC’en. Databasen er selvsagt en anden – og kan formentligt ikke “snakke sammen” med Oscilla databasen, hvorved man skal åbne begge programmer hvis man skal sammenligne med tidligere tests. Men det kommer vi som sagt nærmere ind på, når udstyret implementeres.

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 6

Oprette ny klient:

 1. Hvis klienten har været her før; søg i de gule felter for oven.
 2. Er det klientens første gang – så oprettes klienten i systemet. Hertil anvender vi input felterne på en lidt anderledes facon:
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 7

Ny Audio session:

 1. Ikon med værktøj (yderst) → Automatisk høretest.
 2. Ret eventuelt start-lydniveau til:
  • hvis det er en klient som er bekendt med høretab, så spares der en del tid ved at sætte startpunktet til mere end 5 dB.
  • Hvis det er en ung klient hvis man ikke forventer noget høretab, så start ved 5 dB.
 3. Testen startes på ”Tandhjulet”
 4. Data gemt på disk ikonet øverst i midten.
 5. Print klient rapport.
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 8

ACCES data indlæsning:

AGS-Klanen / 03 Klinik databaser; Vælg relevant kunde-version af AGSF-filerne, eller hvad der er aftalt med Annette.
Find Input formularer for Høreundersøgelse.
Hvis det er en ”genganger” så find klienten i en HU besøg XX INPUT form.

Tip:
Listen af tidligere tests i Oscilla fortæller hvor mange gange klienten har været her tidligere, og dermed hvilken besøgs-nummer XX Form, som skal anvendes.

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse 9

Otoskopi:

I forbindelse med en Høreundersøgelse foretages en Otoskopi.
Vi kigger efter –

 • Fri udsigt til trommehinden,
 • Skader på trommehinden,
 • Ørevoks, cykelstel, skruetrækkere osv

Der skiftes øretragt ved hver klient, samme tragt må gerne anvendes til begge ører.
Det er ikke usædvanligt at en klient præsterer en dårlig høreprøve hvis der er meget ørevoks, og i nogle tilfælde anbefales klienten at få foretaget øreskyl hos lægen.

Udstyr: Wellch Allyn pocket Otoskop.

Helbredsundersøgelse af dame