AGS Kogebogen - Hæmoglobin 1

Hæmoglobin – blodprøve
HemoCue Hb 201+

AGS Kogebogen - Hæmoglobin 2
AGS Kogebogen - Hæmoglobin 3

Baggrund:

Hæmoglobin er et molekyle, der findes i de røde blodlegemer og er ansvarligt for at binde ilten fast til det røde blodlegeme og bære det rundt med blodet. Koncentrationen af hæmoglobin angives per liter blod.
Jern indgår i hæmoglobinmolekylerne, det er derfor er små mængder jern en vigtig del af kosten.

I dag udregner man ikke længere blodets koncentration af hæmoglobin i procent, og ordet blodprocent er derfor misvisende. Når man alligevel hører nogen omtale blod i procenter, er det hæmatokritværdien man taler om. Hæmatokritværdien er procentdelen af blodlegemer i blodet, og produktionen styres af hormonet EPO.

 • For lav hæmoglobin: Hvis hæmoglobinniveauet er for lavt, har man blodmangel (anæmi).
 • For højt hæmoglobin:
  • Hvis man er dehydreret, vil hæmoglobinniveauet stige, fordi blodet er mere koncentreret. Her er problemet altså ikke for meget blod, men for lidt væske.
  • Hvis ens iltmætning er for lav. Iltmætning er et udtryk for, hvor godt blodet binder ilt. Hvis den normale mængde af blodlegemer man har, ikke giver kroppen nok ilt, kan kroppen lave nye blodlegemer. Så er der flere blodlegemer der kan bære ilten rundt i kroppen. Man kan få en lav iltmætning hvis man har KOL, ryger meget eller opholder sig i bjerge.
  • Ved visse blodsygdomme er der også en abnormt forhøjet produktion af røde blodlegemer og hæmoglobin, for eksempel ved polycytæmia vera. Polycytæmi vera er en sjælden kræftform, der også giver forhøjede hvide blodlegemer og en forstørret lever.

Referencer-intervaller:

Mænd: 8-11 mmol/L
Kvinder: 7-10 mmol/L

Det er ikke helt klarlagt, hvorfor kvinder har lavere hæmoglobinniveau end mænd. Man mener, det kan have noget at gøre med kønshormoner og nyrer. Det lave hæmoglobinniveau har ikke noget at gøre med, at kvinder menstruerer.

AGS Kogebogen - Hæmoglobin 4

Procedure:

 1. Forbind transformer mellem stikkontakt og HemoCue Hb 201+ (=instrumentet) – der er også isat batterier’
 2. Blodprøve tages. Analyse kan påbegyndes.
 3. Med kuvette-holderen i ilægningsposition tændes nu for instrumentet ved at trykke på on/off knappen til venstre,
  • Displayet vil nu vise: dato, klokkeslæt, et timeglas samt Hb (= instrumentet udfører en selvtest),
  • Efter ca. 15 sek. vil 3 blinkende streger vise, at instrumentet har bestået selvtesten og er klar til brug,
 4. Der pipetteres fra blodprøven,
 5. Pipetten tømmes på et IKKE sugende underlag,
 6. Fyld kuvetten helt på én gang ved at holde spidsen af kuvetten ned til bloddråben,
  • Kasser kuvetten, hvis den ikke er helt fyldt med blod eller der er luftbobler (små bobler langs kanterne er ok),
  • Kuvetten må ALDRIG efterfyldes,
  • Kuvetten SKAL fyldes indenfor 3 minutter efter den er taget ud af beholderen/pakningen (som altid skal være forsvarligt lukket),
 7. Tør overskydende blod væk fra kuvettens yderside UDEN at suge blod ud af kuvetten
 8. Anbring kuvetten i kuvette-holderen og start målingen ved at skubbe kuvette-holderen ind i måleposition,
  • VIGTIGT: målingen skal påbegyndes inden for 10 minutter, efter at kuvetten er fyldt,
  • Der vises et timeglas i displayet under målingen,
  • Efter ca. 60 sekunder vises resultatet i displayet,
 1. Kuvetten kasseres (risiko affald) efter målingen,
 2. Resultatet føres i klinikrapporten (ACCES).
AGS Kogebogen - Hæmoglobin 5