AGS Kogebogen - Træning 1

Introduktion og træning

Under redigering

AGS Kogebogen - Træning 2
AGS Kogebogen - Træning 3

Generelt:

I AGS gør vi et stort nummer ud af at sikre at vores ressourcer er godt inde i vores systemer og procedurer inden vi sender jer ud på opgaver. Vi øver os nemlig ikke på klienterne! :D
Derfor har vi en grundig introduktion og system-træning – hellere en dag for meget end en dag for lidt.

Introduktion til AGS:

Når vi introducerer nye ressourcer til AGS, det vil sige kompetencer er accepteret (og dokumentationer modtaget) og en samarbejdsaftale er underskrevet, gennemføres et til opgaven tilrettet program.

Dette er programmet for klinik-ressourcer:

  1. AGS intro præsentation (generelt om AGS, vores processer, dokumentation og kvalitetsledelsessystem),
  2. Der oprettes en kompetence-journal med angivelse af relevante kompetencer (uddannelse og erfaring),
  3. Der gennemføres en uddannelsesplan for hvert hovedprodukt (Sundhedstjek, Høreundersøgelser, Polar BodyAge og Vaccinationer) som ressourcen skal udføre, Teoretisk og praktisk og fremfor alt; Hvordan ønskes dette gjort i AGS?
  4. Efter godkendelse af en uddannelsesplan, kan ressourcen udføre pågældende produkt selvstændigt.

Du kan altid anmode om en kopi af vores registreringer om dine kompetencer.

AGS Kogebogen - Træning 4

Klik på dette link, og Intro-præsentationen downloades (du finder den i pil-linket øverst til høre i browser-winduet):

AGS Intro PowerPoint

Kompetence dokumentation:

Vi behøver kopi af dokumentationen for dine (relevante) kompetencer:

  • Sygeplejerske Diplom (eller anden teoretisk uddannelse nødvendig til dine opgaver i AGS),
  • Diplomer/Certifikater for relevante efteruddannelser (som vi har aftalt at du skal rodes ind i),
  • CV, som beskriver din erfaring i branchen

Hvis vi aftaler at du skal køre klinik-trailer, skal vi naturligvis have en kopi af dit kørekort.

AGS checker allerede inden introduktionen (og derefter årligt) at din Sygeplejerske autorisation er gyldig.

AGS Kogebogen - Træning 5