AGS Kogebogen - Samtykke 1

Persondata og Samtykke

AGS’ Persondata ansvarlige (PDO) er Peter Trampedach (Tel. 2242 2268).

Persondata beskyttelse
AGS Kogebogen - Samtykke 2

Persondata Samtykke:

Inden undersøgelsen, informeres klienten om GDPR-betinget krav til samtykke.
Det er en LANG remse. Den skal ikke kunnes udenad, men det er vigtigt at vide hvor man kan finde denne information, nemlig i indledningen på samtykkelisten, og ellers (lidt mere teknisk) på bagsiden hvor Data Registreringsfortegnelsen fremvises.

Vi informerer om:

 • At data opbevares, så han næste gang kan se sit forløb ved at sammenligne gamle og nye data,
 • At data evt. anvendes til anonymiseret afrapportering til virksomheden (man vil IKKE kunne identificere individer ud af præsentationen),
 • At data ikke udleveres til nogen, heller ikke arbejdsgiveren. De tilhører klienten og AGS er formelt klientens Databehandler,
 • At undersøgelsen kan gennemføres uden accept, HVIS der ikke er tale om en lovpligtig undersøgelse (omfattet af AT Bek. 1165). I så fald modtager klienten en printet blank rapport med data håndskrevet og evt. data genereret ved udførelsen slettes eller overskrives,
 • At han ved en accept nu, altid efterfølgende kan få sine data slettet (hvortil Peter har en checkliste, som gennemføres), HVIS det ikke er en lovpligtig undersøgelse, ref ovenstående,
 • At klientens data opbevares i 40 år hvis det er en lovpligtig undersøgelse, og ellers “til Virksomheden ikke længere er kunde hos AGS” – forstået sådan at hvis kunden ikke tilbyder undersøgelser til deres personale max 1 års tid efter det normale lovpligtige/aftalte interval (max 3 år) er udløbet, så slettets den samlede samling persondata for denne kunde,
 • At AGS rapporterer eventuelle data-lækager eller utilsigtede sletninger til Datastyrelsen inden 72 timer (3 døgn) efter fejlen er blevet os bekendt,
 • At eventuelle klager over AGS’ databehandling indklages til Datastyrelsen,
 • For yderligere info. Kan den fulde tekst kan læses (– ligger tilgængeligt og synligt fremme på bordet.)

Vi kontrollerer at:

 • Klienten har X-et i enten JA eller NEJ kolonnen, OG har sat sin “autograf” – ud for SIT EGET navn.
 • Klienten IKKE kan svare NEJ hvis det er en lovpligtig undersøgelse, eftersom Arbejdstilsynet (Bek. 1165 §10) kræver at vi som udførende klinik skal opbevare data i 40 år.

Samtykke i forbindelse med forudgående besvarelse af online spørgeskemaer, gøres i afslutningen af besvarelsen på hjemmesiden. Hvis samtykke ikke gives, gemmes der intet spørgeskema.

Vi publicerer og opdaterer vores officielle persondatapolitik på den offentlige hjemmeside.

Da vi registrerer klienters personlige hedbredsdata er vi omfattet af kravet om “udtrykkeligt samtykke” – hvilket i vores tilfælde betyder en skriftlig “godkendelse” fra klienten. Derfor fremlægger vi en samtykkelist i klinikken, som klienten skal “samtykke” for at vi kan registrere deres data.

Hvis en klient ikke ønsker at give samtykke, er det OK. Så kan vi gennemføre en undersøgelse ved at hånd-udfylde en klient rapport. Test i f.eks. Oscilla høreundersøgelsen, lungefunktion eller Polar BodyAge kan ikke gennemføres uden at registrere, men kan slettes efterfølgende.

AGS Kogebogen - Samtykke 3

Sletning af persondata:

Hvis en klient ikke vil give samtykke men får udført en undersøgelse alligevel, eller eventuelt senere begærer sine data slettet, så gennemfører hjemmekontoret en checkliste hvor vi efterkontrollerer at klienten ikke forekommer i,

 • Tilmeldingslister,
 • ACCES databaser,
 • Høreundersøgelsesdatabasen,
 • BodyAge databaserne
 • Lungefunktionsdata
 • Spørgeskema data

Klienten kan modtage en kopi af den afsluttede checkliste som dokumentation for sletningen (det er der dog hidtil ingen, der har ønsket).

AGS Kogebogen - Samtykke 4

Persondata Fortegnelsen:

Det er et krav i persondata forodrningen (GDPR) at en databehandler fører en såkaldt persondata-fortegnelse. Denne er medtaget på bagsiden af den laminerede samtykkeplance, som lægges frem i klinikken. Fortegnelsen er sådan en … detaljeret og teknisk forklaring til hvordan en række elementer i datahåndteringen finder sted. Hvis en klient har sat sig RIGTIGT godt ind i stoffet, inklusive sine rettigheder, så KAN man møde spørgsmål som man kun finder svar på i denne detaljerede fortegnelse. Og er man usikker på hvad, der gælder, så SMS til Peter (2242 2268).

AGS Kogebogen - Samtykke 5