AGS Kogebogen - Lungefunktion 1

Lungefunktion – SpiroMIR

AGS Kogebogen - Lungefunktion 2
AGS Kogebogen - Lungefunktion 3

Baggrund:

Lungefunktionen udvikles naturligt indtil 30-års alderen. Herefter afvikles den optimale lungefunktion. Træning kan naturligvis justere dette billede.
Rygning, passiv rygning og allergi/astma er de hyppigste årsager til nedsat lungefunktion.
Motion medvirker til optimering af lungefunktionen. Der er således mange faktorer, som påvirker testresultatet og klientens faktiske lungefunktion.

Dette viser en spirometri test:

Ved en spirometri test, fremkommer en række data, som kan oplyse om lungernes funktionsevne og derved fortælle, om vigtigheden af fx rygestop samt eventuel medicinsk behandling og træning.

FVC: Står for Forced Vital Capacity. Her måles den maksimale volumen i liter luft, som du kan udånde efter du har taget en maksimal dyb indånding.

FEV1: Står for den forcerede volumen udåndingsluft, som du er i stand til at præstere i det første sekund efter en maksimal dyb indånding.

FEV%: Står for relationen mellem FVC og FEV1, men det er ikke et direkte forholdstal. Værdien er en funktion af højde og alder. FEV1/FVC fortæller hvor stor en andel af den forcerede vitalkapacitet, der tømmes ud i løbet af første sekund.

FVC/FEV1 = 131 – (0,24 x Højde [cm]) – (0,2 x Alder [år]), (Knudson metoden).
Konstanterne er afrundet lidt, så man kan godt opleve en (ubetydelig) decimal forskel i forhold til program-beregningen).

FEV1 er altså en delmængde af FVC.

 • PEF: Står for Peak Expiratory Flow, hvilket er den maksimale hastighed (flow) målt ved den forcerede udånding
 • FEF 25-75 %: Står for det gennemsnitlige flow, i den midterste del af eksspirationen (udåndingen), efter at 25 % af vitalkapaciteten er pustet ud og indtil 75 % er pustet ud. Angives i liter/sekund eller liter/minut. Vi benytter ikke denne værdi ved almindelige basistjek, men ved nedsat lungefunktion, vil disse data også fremkomme i udskriftens tekst.

Ved specifik lungefunktions undersøgelse er værdien med i registreringen (skrives i kommentarfeltet). Ydre miljøpåvirkninger ses med påvirkning af FEF25-75%: støv. Aerosoler mv.

OBS Covid-19:

Under Covid-19 perioden suspenderede vi lungefunktionstesten på risiko for smitte hvis klienten står og puster ind over os og udstyret. Vi har efter Covid-19 besluttet at klienten skal “puste væk” – gerne så langt væk som lokalet og ledningen tillader.

AGS Kogebogen - Lungefunktion 4
AGS Kogebogen - Lungefunktion 5

Klinik procedure

 1. Registrering:
 2. Paprøret sættes i, ved forsigtigt at dreje med uret til et klik.
 3. Klik på ikonet for ”FVC-test”,
 4. Tag en dyb indånding, tag paprøret ind i munden – man skal bide over røret, altså have munden åbnet op – og læberne lukket tæt om paprøret. (Hvis man ikke bider om røret, er munden ikke åbnet op, og tænder/mundhule genererer en modstand på luftstrømmen.)
 5. Pust ud – Tøm lungerne totalt for luft så hurtigt som muligt – Husk at al luften skal ud.
  Hvis der er rest-volumen, ses et knæk sidst på grafen- og volumen bliver for lille = forholdstallet forkert.
 6. Testen gentages 2-3-gange.
 7. Drej forsigtigt paprøret mod uret og fjern paprøret.
 8. Sammenhold altid testresultater med oplevet funktionsniveau
 9. Print diagrammet til klienten.
  Hvis print ikke er muligt, eller AGS backup af én eller anden grund er hensigtsmæssigt;
  Gem som PDF i Klan-folderen /03 Klinikdatabaser/SpiroMir Data arkiv og giv ANTR eller PT besked.
  Gem gerne med det filnavn programmet selv foreslår.
AGS Kogebogen - Lungefunktion 6

Data, som registreres i ACCES databasen:

FVC; FEV1; FEV%; PEF og lungealder (Alle registreringer i % – undtaget lungealder),
Opfølgningsrapport: PEF i % ; FEV% og lungealder

NYT UDSTYR: WinSpiroPRO

August 2020;
Vi har indkøbt 2 nye sæt, som bl.a. har den funktion at vi kan dele test-records via en central database (ligesom med Oscilla’s høretests). Som det er lige nu gemmes kun en lokal kopi af testen på din PC (og derfor loader Peter tests manuelt over hver gang en klinik-PC kommer i hans hænder).
Testen i sig selv er den samme (er det nu også helt korrekt?), men der er lidt ekstra funktionaliteter, som f.eks. at puste-testen vises “live”.

Der hører et nyt WinSpiro program til. Dette installeres ved at klikke på “setup” filen under AGS-klanen/Generelt/02 AGS-dokumentation/PC-Setup/winspirPRO program/winspiroPRO/setup

Dette kan gøres af PT via TeamViewer, for der skal anvendes en bruger kode fra fabrikanten:
Klik på Registrering (behøver internetadgang) og man kommer frem til fabrikantens hjemmeside. LOGIN: pt@agsundhed.dk, password: Ala4124pet!

Klik på ”Request new PIN code”.
Der sendes nu en mail til Peter med en 8-cifret kode. Ring straks til Peter (+45 2242 2268) for at få videresendt denne mail. Indlæs den 8-cifrede kode fra mail’en og SpiroMir programmet starter.

AGS Kogebogen - Lungefunktion 7
AGS Kogebogen - Lungefunktion 8
AGS Kogebogen - Lungefunktion 9

Klinik procedure (under redigering)

Der fremkommer et søge-felt, hvor klienter kan fremsøges (hvis de har været her før, forstås).

Hvis en klient er ny, oprettes klienten oppe fra venstre hjørne, klient …xxxxx

AGS Kogebogen - Lungefunktion 10

Fejlmeldinger

Problem: Billedet med flowgraf kommer ikke frem, når der pustes:

 • Paprøret er ikke sat korrekt i spirometri-udstyret
 • Tag ledningen ud af PC USB-porten og sæt i igen.

Problem: SpiroMir starter ikke, men spørger efter PIN kode:
Det hænder at Lungefunktions-programmet ikke starter, men efterspørger PIN kode:

(vi savner et fejl-billede fra klinik PC)

Klik på Registrering (behøver internetadgang) og man kommer frem til fabrikantens hjemmeside, hvor man logger ind:
LOGIN: pt@agsundhed.dk, password: Ala4124pet!

Klik på ”Request new PIN code”.
Der sendes nu en mail til Peter med en 8-cifret kode. Ring straks til Peter (+45 2242 2268) for at få videresendt denne mail. Indlæs den 6-cifrede kode fra mail’en og SpiroMir programmet starter.

AGS Kogebogen - Lungefunktion 11