AGS Kogebogen - Klinik Trailer 1

Trailer Håndbogen

Monil sundhedsklinik med lydtæt box til høreundersøgelser
AGS Kogebogen - Klinik Trailer 2

Trailer Håndbogen har til formål at fungere som instruktions- og opslagsværk til brug af AGS’ kliniktrailer. Traileren og dens indretning er defineret som Udstyr 58, men inkluderer ikke kliniske måleudstyr og materialer. Disse håndteres separat.

AGS’ udstyrsansvarlige ressource har til opgave at føre teknisk tilsyn med traileren og vedligeholde denne instruktion. Klinik-ressourcen har ansvar for indvendig rengøring under selve klinik-projektet.

Selve håndteringen af Traileren er defineret som en ekstra kompetence – dvs. at køre, til/frakoble, klargøre osv. – dog undtaget indvendig rengøring, akut fejlsøgning og eventuel flytning foretaget af professionelle chauffører med stort kørekort.

Selve udførelsen af undersøgelser i traileren følger produkt-kompetencerne ref. ressourcernes respektive uddannelsesplan.

Indretning   

Traileren er indrettet med 4 rum; Indgangsrummet kalder vi Venteværelset. Fra venteværelset er der adgang til et depotrum – var oprindeligt tænkt som et personale-toilet ;), og til klinikrummet, hvorfra der er adgang til Høretest boxen.
I venteværelset findes 2 skabe med lås til remedier. Underskabet har tekniske sager til håndtering af traileren (Lidt værktøj, El-Kabel, støttebensplader, stopklods, spejle etc.). Overskabet anvendes til klinik-materialer og – papirer.
Der findes 2 eldrevne varmepaneler og LED lys i loftet.

Høretest box  

Den såkaldte Audiometriske Box er en AB-4230 model fra Eckel Industries i Canada, vejer ca. 300 kg og dæmper lyden 46+ dB ved 1000 Hz, ref. ASTM  596-77 test standarden.
Boxen er forsynet med lys og ventilation som tændes/slukkes i loftet inde i boxen, hvis der er sluttet strøm til traileren.
Under trailer-kørsel skal Box døren være låst og sikrings-splitten monteret.
Stolen stilles i op mod frontvæggen i venstre side.

Tilbehør     

Reservedele og tilbehør findes i venteværelsets aflåste bundskab (t.h):
Sidespejle, stopklods, støttebensplader, lyssensor batterier, Elkabel, kabel adapter, fastgørelseskroge og stropper, koblingspresenning og støttebens-nøgle samt diverse håndværktøjer og materialer til lette reparationer.
Rengøringsartikler findes i “Toiletrummet”.

BA ON-OFF knap
BA ON-OFF knap
BA ON-OFF knap
BA ON-OFF knap