AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 1

Høreundersøgelse
Fejlsøgning

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 2
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 3

Problem: Der er ingen klienter i patient-listen (eller kun 2-3 ukendte):
Årsag: Oscilla henter ikke den korrekte ACDB-database fil.

Løsning:
Åbn fanebladet øverst ”Funktioner”, ”Indstillinger” øverst til venstre i Oscilla. Vælg ”Database”. Der fremkommer et pop-up vindue og nederst står ”stien” til databasefilen.
Denne skal rettes til det sted hvor den korrekte version ligger.
Klik på Folder-ikonet til højre og vælg:
AGS-klanen / 03 Klinik databaser / ACDB.

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 4

Problem: Den aktuelle klient findes ikke i listen
– selvom han mener at have været her:

Muligheder at forsøge:

 • Kan klientens navn været stavet forkert/alternativt?
 • Findes han i ACCES? (fremgår evt. af personalelisten) – i så fald, søg på ACCES nr.
 • I firma-kolonnen, angiv firmaet og se om der på listen fremkommer noget brugbart.
Arbejde i støj

Problem: Ved opstart af Oscilla anmodes om licens nr.

PC’ens Oscilla installation genkender ikke udstyret. Hvert stykke udstyr (serie nummer) er knyttet til en bestemt Oscilla licens-kode til softwaren. Og pågældende udstyr er åbenbart ikke parret med den aktuelle klinik-PC.

For at indlæse udstyrets Licenskode skal man være logget ind på PC’en som administrator. Kontakt Peter for administrator password.

Det er hændt en enkelt gang at Licens-koden fra Leverandøren havde en ciffer-fejl så den ikke eksakt svarede til udstyrets Oscilla serial-nummer. I så fald skal Otometric kontaktes for en ny kode. Se pkt. e.

AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 5

Problem: Oscilla synkronisering af Databaser:

Hvis flere klinikker har udført undersøgelser samtidigt uden at alle kunne synkronisere løbende op imod Dropbox, vil Dropbox skabe såkaldte modstridende kopier.
Dette forhindrer ikke det videre arbejde, men det er nødvendigt – efter endt projekt – af foretage en manuel synkronisering af Oscilla databasen:

 1. Åbn Oscilla. Øverst til venstre i menuen, find Tools/værktøjer, og i undermenuen fremkommer muligheden ”Database Synkronisering”. Klik på den.
 2. Af Pop-up vinduet fremgår ”Database1” som er vores Master database i Dropbox. Check at sti-navnet er …/AGS deling/A Klinik databaser/ACDB.
  I det tomme felt ved ”Database2” skal indsættes den modstridende kopi ved at klikke på Folder-ikonet til højre og vælge den fil som har filnavnet …/A klinik databaser/ACDB (Annettes modstridende kopi ….).
 3. Klik på snurre-rundt symbolet i midten og iagttag synkroniserings-status i feltet for neden. Når bjælken er konstant grøn, er synkroniseringen slut.
 4. Hvis der er flere modstridende kopier, gentag pkt. a til c for hver fil.
  • Flyt de modstridende kopier op i folderen Arkiv.
  • HVIS synkroniseringen afvises, er det sandsynligvis fordi de 2 filer er for store. Tricket er af reducere den nyeste fil så kun de nyeste tests er inkluderet. Kontakt Peter!
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 6
AGS Kogebogen - Høreundersøgelse fejlsøgning 7

Otometrics Hotline kontakt:

Mail otoservice@natus.com eller tel. 7030 5210.