AGS Kogebogen - Hændelser 1

Hændelser –
Og hvad gør ved dem?

Under redigering

AGS Kogebogen - Hændelser 2
AGS Kogebogen - Hændelser 3

Information om hændelser:

Her formidle de seneste hændelser og hvad vi gør for at undgå gentagelser. Dels er det ganske ofte at vi behøver input fra driften for at finde den bedste løsning på oplevede problemer, og dels er det både nyttigt og motiverende at vide at der gøres noget konstruktiv ved problemer i butikken.

Hvad definerer vi som en “Hændelse”?

Småfejl begår vi jo af og til og langt de fleste når vi at redde inden andre end os selv opdager det. Kun i de meget få tilfælde hvor “Pyha…” oplevelsen er stor nok, registrerer vi det som en “nær-ved” hændelse.
Men ellers definerer vi en hændelse som en situation, som forhindrede os i at levere det aftalte, og/eller en situation hvor en person kommer til skade – hvad enten det er klienten eller sygeplejersken.

Eksempler:

  • Et stykke udstyr “strejker” eller måler forkert i en udstrækning som ikke kan afhjælpes ved at måle igen, bytte udstyr eller måle med en alternativ metode,
  • Sygeplejersken bliver fraværende i en grad som ikke kan indhentes indenfor projektets oprindelige rammer,
  • En person kommer til skade som følge af selve undersøgelses-arbejdet (f.eks. stikker sig på en kanyle) – upåagtet at det ikke fik konsekvenser for projektets gennemførelse,
  • Vi påfører skade på kundens/klientens ejendom – og her skal man huske at klientens persondata også opfattes som kundens ejendom.

Er du i tvivl, så ring straks til Peter (2242 2268) eller Annette (2022 9062).

AGS Kogebogen - Hændelser 4

Top-5 mest relevante hændelser:

Nr.Hvad gik galt?Hvad gør vi ved det?Status
2020-2En klinik PC manglede pludseligt Licens til ACCES – og derefter forsvandt SpiroMir porgrammet365 Premium bestilt til alle sygeplejeske konti. SpiroMir kontaktet vedr TFU problem, og databare opdatering blev tilsendt. Under Conona perioden er alle PC’er opdateretLukket
2020-3Ved opstart af Polar BodyAge programmet, lang Error medd og programmet starter ikke. Genstarter hjalp ikke.Anskaffet et reserve sæt Polar BA, med XP! – BA3 implementeret.
Polar i Finland kontaktet for mere detaljerede forklaringer og Polar-programmet er lagt over i Windows-7 på alle 3 Laptops. TANITA BF-350 vægt er desuden afløst af DC-360 vægten.
Lukket
2020-1Sygeplejersken stikker sig selv med en kanyle da hun skal have nålen af glasset (med klient blod)Vi overgår til “Sikkerhedskanyler” hvor risikoen for stikskader ved kanyleudtræk elimineres ved at sikkerhedshætten trækkes over nålen “automatisk”. Vi sender hjemme-varelagret retur til Mediq men klinik beholdninger og brudte pakninger opbruges.Lukket
Column 2 Value 4Column 3 Value 4Column 4 Value 4
Column 2 Value 5Column 3 Value 5Column 4 Value 5