AGS Kogebogen - BT-udlån 1

Udlån af Blodtryksapparater

AGS Kogebogen - BT-udlån 2
AGS Kogebogen - BT-udlån 3

Baggrund:

Ofte møder vi klienter som har for højt (eller for lavt) blodtryk. Hvis det af samtalen fremgår at klienten normalt ikke har så højt bjodtryk, eller det varierer meget, så har vi et antal Blodtryksapparater som klienter kan låne med hjem et par dage (mens projektet kører på den pågældende lokation).

Blodtryksapparterne til udlån er tidligere klinik-apparater, som er “udgået på tid”, og derfor ikke længere er omfattet af vores kalibreringsprogram.

Forudsætninger:

Udlån af et Blodtryksapparat forudsætter følgende:

  • Klienten skal kvittere for udlånet, hvoraf det også fremgår at måling og præcision er på eget ansvar da udstyret er ekskluderet fra kalibreringsprogrammet (læs: AGS kan ikke garantere at apparatet måler rigtigt),
  • Klienten tager selv ansvaret for hjemmemålingernes korrekte udførelse. Vi kan godt demonstrere metoden, men fraskriver os ethvert ansvar for at sikre om klienten har forstået og efterfølgende gor det korrekt.
  • Klienten accepterer at levere apparatet tilbage seneste sidste dag vi er på lokationen under indeværende projekt (og det gør de faktisk!)

Procedure:

  1. Klienten forevises en udlåns-seddel hvor klienten kvitterer for udlånet, og samtidigt bekræfter at alt foregår på klientens eget ansvar.
  2. Noter udstyrs-nummer, og vær sikker på at vi har navn og telefonnummer på klienten
  3. Udlevér og forklar skemaet for hjemmemålingerne,
  4. Udfør evetnuelt en domonstration af måle-proceduren
  5. Ved af aflevering kan klienten modtage vores kvittering for aflevering (det er de fleste ligeglade med)
  6. Gennemgå målingerne med klienten og rådgiv efter behov

Vores Udstyr:

Omron M3, M4 eller M6.

AGS Kogebogen - BT-udlån 4
AGS Kogebogen - BT-udlån 5