AGS Kogebogen - System Audit 1

System Audit

Under redigering

AGS Kogebogen - System Audit 2
AGS Kogebogen - System Audit 3

Generelt:

Når man nu har gjort sig den ulejlighed at definere systematiske processer og procedurer for alt hvad der foregår, så vil det jo være synd ikke at holde øje med om det fungerer efter hensigten. Derfor udfører man såkaldte audits – ikke for at finde fejl, men for at verificere at det hele fungerer som vi har bestemt det til.

Hvis man, imod forvetning, under en audit støder på fejl, registrerer man en såkaldt “afvigelse” (eller “Finding”), som man derefter undersøger for at finde årsagen, korrigere fejlen, samt forhindre at den eller noget tilsvarnede sker igen. Dette har vores kvalitetsansvarlige (Peter) ansvaret for, men alle kan blive involveret i at “lave om” så alting bliver bedre.

Alt efter hvilken type Audit, der er tale om, kan det være forskellige Auditors. En Auditor må ikke auditere eget arbejde, og derfor er det meget begrænset hvad vi selv må auditere. Derfor har vi – paradoksalt nok – en ekstern auditor til at udføre vores årlige fuld-system interne audit. Peter kan således kun auditere vores produktudførelser samt eventuelle leverandør-audits.

AGS Kogebogen - System Audit 4

Produkt Audit:

En Produkt Audit er en aktivitet, hvor vi auditerer vores udførelse af et antal (typisk 3-5) undersøgelser og administrationen i klinikken, inklusiv de medbragte dokumenter, og ressourcens kompetence. Formålet er at verificere at vi leverer vores ydelser/produkter som vi har bestemt det. Hvis auditor finder afvigelser er det som regel enten fordi der har været mangler i træningen eller fordi AGS-ressourcen bruger “sine egne metoder”.

Peter udfører sådanne audits 3-4 gange om året, og helst med forskellige ressouercer og/eller produkter, og Sygeplejersken får naturligvis besked i god tid.

Intern Audit:

Det samlede kvalitetsledelses-system auditeres en gang om året (1 dag i efteråret) og auditten udføres af en indhyret kvalificeret auditor.
Annette og Peter er obligatoriske til denne audit, men auditor ser gerne at det også er muligt at interviewe de udførende ressourcer, så derfor inviterer vi en sygeplejerske med til dagen. Og det er faktisk både hyggeligt og givende.

Certificerings Audit:

Ligeledes 1 gang om året kommer vores tilknyttede certificeringsorgan BUREAU VERITAS på Certificerings-audit. Det er godt nok kun hvert 3. år man gen-certificeres. De mellemliggende audits kaldes vedligeholdelses-audits og en audit varer 2 dage.

Også her inviteres en klinik-ressource. Der foregår i princippet det samme som ved den interne audit – blot noget mere detaljeret og med den vigtige forskel at man kan miste sin certificering hvis man ikke følger sit system, eller systemet ikke opfylder kravene i de standarder man er ceritifceret til.

AGS Kogebogen - System Audit 5

Leverandør audit:

Denne type audits gøres kun ved særlige tilfælde, planlagt og udført af den kvalitetsansvarlige. Dette kan være i de tilfælde hvor en leverandør præsterer helt hen i vejret og vi oplever utilfredsstillende mange fejl fra deres side. Det kan også være en leverandør som har et meget stor volumen fra os, og samtidigt er meget kritisk for vores evne til selv af levere hvad vi har lovet vores kunder (Denne situation har vi dog ikke for nuværende).

AGS Kogebogen - System Audit 6