AGS Kogebogen - Tips og Tricks 1

Top-10, Tips og Tricks

AGS Kogebogen - Tips og Tricks 2
AGS Kogebogen - Tips og Tricks 3

Om at holde tidsplanen:

Anvend de naturlige rådgivningspauser hvor klienten er optaget af fx selve høretesten, Polar BA pulsmålingen eller steptesten til at opdatere ACCES, personale-lister osv., for det er ikke sikkert, der er tid mellem klienter.

Selvom vi kommer bagud i tidsplanen, går vi ikke på kompromis med indholdet. Eventuelle fravalg i undersøgelserne gøres af klienten.

Om at udtrykke faglighed:

Brug kun faktuelle forklaringer, gerne med lidt trøstende udtryk som ”indenfor syn og skøn” eller ”ikke sundhedsfarligt” osv. Suppler gerne med relevant faglig knowhow, hvis tiden tillader det.
Anvend ikke udtryk som ”jeg synes” eller ”jeg føler”, brug ikke dig selv som eksempel (på hverken godt eller skidt), og ingen udtryk som ”hov” eller ”øhh…”. Det reducerer den faglige troværdighed.

Om samtykke til klient data registrering:

I praksis vælger alle at afgive samtykke, men skulle der komme en klient from fravælger registrering, så er det helt fint for os. Dog findes et LOVKRAV i forbindelse med de lovpligtige undersøgelser (AT Bek. 1165) som kræver at HVIS vi udfører en undersøgelse, SKAL vi gemme data i 40 år. Man kan dermed i realiteten ikke nægte samtykke. Men man kan jo vælge ikke at tage imod tilbuddet om en undersøgelse…

Hvis en klient har det skidt med at kollegerne (på samme liste) vil kunne se et eventuelt afvist samtykke, så foreslå klienten at skrive for samtykke og efterfølgende trække samtykket tilbage. Dette kan man gøre mundtligt i klinikken eller med en mail til ANTR@AGSundhed.dk.

VIGTIGT: Hold øje med at klienten BÅDE sætter kryds (Ja/Nej) OG sætter sin autograf.

Om polske klienter:

Du kan som regel klare dig med engelsk eller tysk, og anvendelse af fagter og ”smily’s”. Rækker dette ikke, har vi et lille sæt polske parlør-kort i hver klinik.
Rækker det heller ikke, er det acceptabelt at klienten henter en betroet kollega, som kan oversætte.

Om klientens forventninger:

Det hænder at en klient har en forventning om et skidt resultat af undersøgelsen – for f.eks. at slippe for natarbejde, eller for at få erstatning for et eller andet. Vi tilstræber at efterkomme klientens ønsker og forventninger, men vi giver IKKE køb på den sundhedsfaglige korrekthed!

Om interne dokumenter og registreringer:

Til internt brug, og for at dokumentere vores projekter i forhold til kunder og myndigheder, foretager vi nogle registreringer såsom dagsrapporter, hændelser, tidsskemaer osv. – Ikke for at hænge nogen ud, men dels for at vi senere kan ”bevise” hvad der er foregået og hvornår, og dels for at vi løbende kan forbedre systemet. BEMÆRK:

    • Man skal kunne se ”Hvem, der gjorde hvad og hvornår” Sørg derfor altid for at dato og fx initialer fremgår af de papirer, lister og notater osv., som anvendes og gemmes i AGS.
    • Hvis man retter i noget, så tværer man det ikke mere ud end at man kan læse hvad der stod før man rettede 😉.
AGS Kogebogen - Tips og Tricks 4