AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 1

ACCES-database i klinikken

AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 2
AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 3

Baggrund:

For at strukturere de målte værdier, behøves et sikkert system til registrering og genfinding af klienters data – et slags Journal system. Til dette anvender vi Microsoft’s ACCES program.

“ACCES” er er inkluderet i Office365-pakken til database arbejde – ligesom WORD er det for tekstbehandling og EXCEL er det for tabeller og beregninger og sån’.

I ACCES definerer man nogle tabeller med parametre, som man lægger data ind i ved hjælp at nogle formularer så man senere kan udskrive resultatet i en rapport.

AGS har selv udviklet et setup i ACCES, hvor vi har INPUT formularer (Forms) for Sundhedstjek og Høreundersøgelser.
Der er en INPUT formular for hvert besøg-nummer, hvilket vil sige at man skal vide om klienten har været her tidligere (0g hvor mange gange), før man kan starte undersøgelsen i den korrekte formular.

Klinik procedure:

 1. Åbne den seneste version af ACCES Databasen: AGSF version XX.y (fx 21.05)
 2. NOTE: Hvis der er en gul linje for oven med en lille boks med teksten ”Aktiver ……..” Klikker man på den, så redigering bliver tilladt.
 3. Klik på ”klinik input” – findes i venstre side, listen med Input formularer,
 4. Det første billede (klient), er et TEST-billede:
 5. Se nederst i billedet på linjen Post: Klik på ikonet for ”frem til sidste”: >I
 6. Du ser nu på den sidste undersøgelse, som er gennemført (Bemærk: nummer 4149 på figuren er seneste linje i listen og skal ikke forveksles med seneste Journal nr for oven). Registrer Journal nummer.Du skal bruge dette nummer til at give den næste undersøgelse sit eget nummer. Hvis nummeret således er 3666, skal din første undersøgelse have nummeret 3667.
  NOTE: Hvis du er tildelt en særlig nummer-serie til projektet, skal denne anvendes!
 7. Kig igen på nederste linje Post: klik på ikonet for frem: > (se billede under pkt 5)
 8. Nu har du en blank journal, som er klar til dine undersøgelsesresultater.NOTE: Hvis klienten vælger IKKE at få sine data registreret, så gå direkte til pkt. 10 og udskriv derved en blank rapport som derefter udfyldes i hånden og gives til klienten efter undersøgelsen.
  Den åbnede ACCES rekord kan anvendes til den næste klient.
 9. udfyld stam-data og klinikdata i henhold til det udførte (ref. produktblad),
 10. Vælg print-knap:
 11. Der fremkommer et Print-Preview, og der kan printes ved at klikke på Printeren i ACCES’ øverste venstre hjørne.
 12. Luk ”Vis udskrift” (det store røde felt øverst til højre).
 13. Gå til pkt. 7 for at starte en ny undersøgelse.

Data opsamling procedure:

I AGS’s hjemmekontor:
Efter endt projekt bliver tabellen fra ACCES kopieret over et i EXCEL værktøj hvorfra der kan genereres afrapporterings-data med grafer og eventuelle data fra tidligere projekter hos virksomheden.

Disse “rå-data” valideres og eventuelle mistanker om fejl (kan være indtastningsfejl – hvis fx en klient vejer 1019 kg, eller 265 cm høj …), og der beregnes alder.
Klinik-ressourcer skal være beredt på at svare på opklarende spørgsmål desangående – omend det forekommer yderst sjældent.

AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 4
AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 5
AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 6
AGS Kogebogen - Klinikdatabasen 7