AGS Kogebogen - Introduktion 1

Introduktion til Kogebogen

AGS Kogebogen - Introduktion 2

Denne ”Kogebog” har til formål at definere standarden og beskrive procedurer for AGS’ udførelse af undersøgelser og specifikke målinger samt de bagved liggende støttefunktioner, herunder registrering og behandling af data, og at tjene som vejledning i forbindelse med anvendelse og fejlsøgning af alt hvad der angår klinikarbejdet,

– eller kort sagt;

Hvordan gør vi i klinikken?

For hvert emne beskrives –

  • Baggrund (formål og teori angående målingen/emnet)

  • Tolkning af værdier – dvs hvad er “normalt” eller “anbefalet”?

  • Klinik procedure og -udstyr

  • Fejlsøgning

  • Klient data registreringer

  • Hvad kan gå galt? – lidt om risici

Ud over ovenstående inkluderer vi også emner af mere generel karakter, som f.eks. visse interne politikker og administrative procedurer. Se hovedmenuen.

Forslag modtages med tak!

Det er AGS’ kvalitetspolitik løbende at forbedre vores system og ydelser, og alle tilknyttede ressourcer opfordres til at komme med input på såvel oplevede, nærved/løste problemstillinger, eller andre gode og nyttige ideer og hjælpe-beskrivelser til udførelsen af vores ydelser.

AGS Kogebogen - Introduktion 3