AGS Kogebogen - Højde og Vægt 1

Måling af Højde og Vægt

AGS Kogebogen - Højde og Vægt 2
AGS Kogebogen - Højde og Vægt 3

Baggrund:

BMI står for Body Mass Index og er en måde at finde ud af, om man vejer for meget eller for lidt i forhold til sin højde.

BMI er defineret  BMI = vægt(kg) / højde(m)2

Tolkninger:

  • BMI < 18.5 undervægt – lav risiko for fedmerelaterede komplikationer
  • BMI 18.5-24.9 er normal vægt – middel risiko for fedmerelaterede komplikationer
  • BMI 25-29.9 overvægt – let øget risiko for fedmerelaterede komplikationer
  • BMI 30 – 34.9 fedme – moderat til høj øget risiko for fedmerelaterede komplikationer
  • BMI 35 – 39,9 svær fedme –  høj risiko for fedmerelaterede komplikationer
  • BMI > 40 ekstrem overvægt – meget høj risiko for fedmerelaterede komplikationer

BMI-beregningen skelner ikke mellem fedt og muskler. Det betyder, at man godt kan have et højt BMI uden at være over­vægtig. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man har en meget stor muskel­masse i forhold til sin højde

Vores Udstyr:

Højde måles med en konvertionel Tommestok, som vi klæber på en fast lodret væg (i traileren er den klæbet fast på bagsiden af klinikdøren).
Er det præcist nok ?? – Ja. Vi har beregnet at 1 cm fejlmåling ikke gør nogen forskel på vores sundhedsfaglige rådgivning i forbindelse med BMI.

Vægt måles med vores TANITA DC-360 “BodyAge vægt”: Denne anvendes oftest, da den samtidig giver en række andre parametre som Fedt-% og muskelmasse. Vægten skal ikke kalibreres da den “selvkalibrerer” ved at fejl-meddele hvis den måler forkert.
Vægten transporteres i en særlig rullekuffert. Det er vigtigt at vægten placeres korrekt i kufferten før transport, så kablet vender opad.

Man kan sådan set også måle vægt med en konventionel elektronisk badevægt (af fornuftig kvalitet). Præcisions-accept som med tommelstokken. 1 kg fejlvisning gør ingen rådgivningsmæssig forskel. Denne anvender vi kun i nødstilfælde.

BMI beregning – hvor meget betyder  1 kg fejlmåling ?

BMI = Vægt [kg] / Højde2 [meter]

Eksempel (Vægt 75 kg, Højde 185 cm):        BMI = 75 / (1,85 x 1,85) = 21,91

1 cm eller 1 kg fejlmåling vil naturligvis give lidt forskellige udslag alt efter klienten størrelse, men dog minimale:

  • I ovenstående eksempel vil 1 cm højde målt FOR LIDT, give et BMI på 22,15 altså bare 0,24 mere.
  • 1 kg målt FOR MEGET vil give et BMI på 22,20 – altså næsten det samme som 1 cm for lidt.

Ingen af disse tilfælde ville normalt ændre vores rådgivning til klienten.
MEN, hvis man måler BÅDE 1 cm for lidt og 1 kg for meget, så bliver det 22,45. Og så begynder det at kunne have betydning for vores rådgivning.

TANITA BodyAge test