AGS Kogebogen - Drugtest 1

Drug Test, 10 Parametre

AGS Kogebogen - Drugtest 2
AGS Kogebogen - Drugtest 3
Klinik-Procedure
Registrering Excel-model
Resultat tolkning
Hvad kan gå galt?
Til Forsiden

Baggrund:

Denne test er, på baggrund af 2 forskellige kundebehov taget i anvendelse i 2022:

 • Dokumenteret test til brug for international udsendelse af virksomhedens medarbejdere,
 • Stikprøve test af virksomhedens medarbejdere hvor påvirkning af stoffer kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko eller fare for medarbejderen selv eller for omgivelserne. Der er derfor 0-tolerance i de pågældende virksomheder.

Et positivt testresultat – for en hvilken som helst af det testede parametre – rapporteres direkte til klienten OG til virksomheden, som afgør hvordan medarbejderen skal forholde sig (sendes til politiet, til blodprøve eller hjem etc.).

AGS og vores sygeplejersker frasiger os ethvert juridisk ansvar for konsekvenser af testens resultat.

AGS Kogebogen - Drugtest 4

Undersøgelsens indhold:

Testen kan udføres som ”Stand-alone” eller i forbindelse med et sundhedstjek. Klienten afgiver en urinprøve i en særlig (bred) kop, der udleveres af AGS og som test-kassetten sættes ned i, i 10 sekunder.

Testen i sig selv tager med andre ord kun nogle få minutter, men derefter skal der gå 10 minutter (max 15 min.) til resultatet aflæses og klienten informeres om resultatet.

Ved Stand-alone test skal der afsættes 20 minutter pr klient.
Hvis inkluderet i et sundhedstjek, 10 minutter pr klient.

Vi måler disse 10 parametre:

 • Cannabis
 • Benzodiazepine
 • Amfetamin
 • Barbiturater *)
 • Metamfetamin
 • Kokain
 • Metadon
 • Morfin
 • Trizykliske Antidepressiver *)
 • Ecstasy

Medarbejderen (klienten) registreres, giver samtykke til at Virksomheden informeres om analyseresultaterne og påtager sig et personligt ansvar for at overholde danske myndigheders krav, skulle klienten blive testet positiv, uanset hvilken parameter.

*) disse parametre medtages ikke i klient rapporten da de som udgangspunkt er medicinske mere end de er arbejdssikkerheds-relevante. Klienten informeres mundtligt om resultatet.

Halverings-tider:

Klienter vil muligvis interessere sig for hvor hurtigt stoffer er ude af kroppen (læs: og ikke slår ud på vores test).
Her er “de værste”:

 • Cannabis: Op til en uge (visse typer helt op til 2 uger)
 • Amfetamin og Metaamfetamin: 2-3 døgn
 • Kokain: 1-2 døgn afhængigt af mængde. Kan derfor være op til 1 uge.

Klinik procedure:

Testkassetten skal bringes til stuetemperatur (15-30°C) før testning.
Åbn ikke poserne, før du er klar til at teste.

 1. Registrer klienten i Drug Test Excel “databasen”.
 2. Udlever særlig urin kop (anvend ikke andre kopper, da de sjældent er brede nok til test-emnet). Vi behøver ca 1-1,5 cm urin i koppen.
 3. Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
 4. Hold opsyn – så meget som det nu engang lader sig gøre – når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
 5. Tag teststrimlen ud af den forseglede pose og brug det hurtigst muligt.
 6. Dyp prøveområdet på Teststrimmelkortet i urinprøven (kun op til “MAX ”-mærket på teststrimlen, ca 1 cm), Start Timer.
  Teststrimlen skal trække i mindst 10 sekunder.
 7. Placer teststrimlen på en ren og flad overflade.
 8. Resultatet fortolkes efter 10 minutter, og indlæses i Excel databasen. Negativ angives “N” for hver drug-parameter. Positiv angives blankt.
 9. Udskriv rapport, Engelsk eller dansk, ved at flytte “X” i Excel listen til den aktuelle klient.
AGS Kogebogen - Drugtest 5

Analysens kvalitet og resultat:

Testen er en screeningtest, og resultatet er for alle parametre ca. 95% (eller højere) pålideligt.

Medarbejderen får en rapport (kan udskrives på dansk eller engelsk) med analysesvaret udleveret, og virksomheden informeres hvis en parameter er testet positiv.
Det er virksomhedens ansvar at sikre at klienten sendes til relevant myndighed for kontrol test.

Test-kassettens udvisning er ikke gyldig efter ca 1 time.
AGS registrerer testresultatet i en beskyttet database, men gemmer IKKE test kassetten til senere dokumentation.

Fortolkning af testresultater:

 • POSITIV: Kun én farvet linje vises i kontrolområdet (C). I testområdet (T) vises ingen synlig farvet linje.
 • NEGATIV: To farvede linjer vises på membranen. En linje vises i Kontrolområde (C) og en anden linje vises i testområdet (T).
 • UGYLDIG: Der vises ingen kontrollinje (C). Resultatet af den udførte test skal kasseres uanset om testlinjen (T) vises eller ikke. Gentag testen med en ny kassette.

Note 1: Intensiteten af ​​farven i testområdet (T) kan variere afhængigt af Koncentrationen af ​​analytter til i prøven. Derfor bør enhver farvenuance i testområdet betragtes som et negativt resultat. Bemærk, at dette kun er en kvalitativ test og bestemmer ikke koncentrationen af ​​analytter i prøven.

Note 2:  Utilstrækkelig prøvevolumen, forkert betjeningsprocedure eller dato-udløbne tests er de mest sandsynlige årsager til en kontrolfejl (C).

AGS Kogebogen - Drugtest 6

Kvalitets-kontrol:

Tilstedeværelsen af ​​kontrollinjen i Kontrolområdet tjener som bevis på, at

 • tilstrækkelig volumen tilføjes,
 • at der opnås korrekt flow bliver til.
AGS Kogebogen - Drugtest 7

Data registrering i Excel-modellen:

Vi har valgt at kopiere CORONA Excel dataregistreringsmodellen til at registrere testene, og kunne udskrive en standard klient rapport. På dansk såvel som på engelsk.

Dokumentet “AGS-P-0xx lægges i AGS-Klanens Klinik Database folder.
Åbn filen i første ark – Klient test liste.

 1. Klient samtykke, ref standard AGS samtykke liste,
 2. Registrering af klient: Angiv dato, navn, fødselsdag, Firma, lokation og Test kit LOT nr (står på pakken),
 3. Angiv resultat: X udfor en parameter = NEGATIV. Blank = POSITIV,
 4. Angiv om rapporten skal være på dansk (DK) eller engelsk (UK) og sæt X i næste kolonne (husk at fjerne tidligere satte X’er),
 5. Tilføj eventuelle AGS-interne noter (F.eks. hvis der er benyttet flere testkit),
 6. Gå til klient rapport (DK eller UK) og check at data er for den rette klient,
 7. Udskriv siden. Der skal IKKE rettes i data – de trækkes automatisk fra den linje i test-listen som har X’et,
 8. Underskriv rapporten og udlever til klienten,
 9. Klar til ny klient.
AGS Kogebogen - Drugtest 8
AGS Kogebogen - Drugtest 9
AGS Kogebogen - Drugtest 10

Hvad kan gå galt?

 • Klientens adfærd som resultat at test resultatet (Har vi mistanke om udfordringer, afkræver vi kunden en sikkerhedsmedarbejder til stede)
 • Føler du dig truet på din sikkerhed: Vi pakker sammen og forlader stedet. Informer straks ANTR og helst også virksomheden, hvis muligt.
 • Klienten snyd med urinprøve. Har du mistanke, så anmode om en ny urintest.
 • Manglende “Control” indikering: Det er vigtigt med godt lys – ind i mellem er det meget svært (men ikke umuligt) at se kontrol-stregen.
 • Ikke on-line adgang til Excel filen: Tilføj filen et “efternavn” – f.eks. en dato og initialer og gem den samme sted.
 • Rapporten afspejler ikke den aktuelle klient: Check om X’et er sat det korrekte sted ud for klienten i hovedtabellen.

Ansvar for opfølgning på testresultater:

Det er medarbejderens og Virksomhedens ansvar at følge op på testresultaterne.

AG Sundhedsfremme er udelukkende test-; analyse og svarformidler.

Virksomheden oplyser kontaktperson, som STRAKS-kontaktes ved positive parameter resultater, så der kan træffes relevante forholdsregler.

Til Forsiden
Til Toppen