AGS Kogebogen - Definitioner og Termer 1

Definitioner og Termer

AGS Kogebogen - Definitioner og Termer 2

Begreb

AGS’ forklaring

Genganger

En klient, som har været hos os før OG til en tilsvarende type undersøgelse

Klient database

MS-Office ”ACCES”-fil med fx navnet AGSF version 22.x
Under AGS Klanen/03 Klinik Databaser findes de database versioner som er aktuelle i forhold til de foreliggende projekter.
For nærmere beskrivelser, se afsnittet om ACCES databaser

Klient

Klienten er den person vi tester (vi kalder det ikke en patient, da de som udgangspunkt er raske mennesker og ikke får behandling hos os).

Kunde

Kunden forstås som den virksomhed vi betjener.

Forkortelser

Vi anvender ofte følgende forkortelser for typer af undersøgelser:

BA = BodyAge (BA+ er inklusive blodprøver m.v.)
HU = Høreundersøgelse
SU = Sundhedstjek
Nat = Sundhedstjek ved nat-skifteholdsarbejde. Kan sagtens foregå om dagen.
VCC = Vaccination

BB = Blyblodprøve

GDPR

General Data Protection Regulation (EU’s Persondata forordning)

Hændelse

Vi registrerer utilsigtede hændelser, hvis de har indflydelse på kvaliteten af det vi udfører, eller har udført. AGS’ ledelse tager stilling til om det udførte er acceptabelt eller skal omgøres.

Dispensation

Der findes en mindre række tilladte afvigelser, som tages i anvendelse når noget utilsigtet hænder (f.eks. materialer eller udstyr som findes overskredet på dato). Se liste inkl. instruks om, hvad der gøres, hvis situationen opstår.

Risiko

Hvad kan gå galt?
Vi definerer på forhånd hvilke risici vi ser ved forskellige handlinger, f.eks. udførelse af vore undersøgelser, beslutter hvad der kan gøres på FORHÅND for at reducere risikoen, og hvad der kan gøres, HVIS situationen opstår.
Se dispensations-listen, og kom gerne med input!

Samtykke

Ref EU Persondata forordning, skal klienter give skriftligt samtykke til registrering af helbredsdata. Dette gør vi ved at de skriver deres navn på en liste med en tekst for oven, hvor erklæringen fremgår.

Persondata

Person følsomme data er klientens sundhedsdata og stamdata (fødselsdag, personale-nr osv.).
Klienten har ret til en undersøgelse uden data-registrering. Klienten har også ret til senere at få sine data slettet. Dette gøres og bekræftes af AGS’ ledelse.

ACCES

ACCES er inkluderet i Office-pakken og er Microsoft’s program (applikation) for database arbejde – ligesom WORD er det for tekstbehandling og EXCEL er det for tabeller og beregninger og sån’.
I ACCES definerer man nogle tabeller med parametre, som man kan fylde ved hjælp at nogle formularer og senere udskrive resultatet i en rapport.
ACCES kan også udføre ret avancerede søgninger i egne data, men den funktionalitet anvender vi ikke i AGS.

AT

Arbejdstilsynet

“No show”

… eller udebleven. En klient, som var navngivet planlagt (dvs. med på tidsplanen) til undersøgelse, men som ikke dukkede op. Typisk betyder det at virksomheden skal faktureres for en tom tid.