AGS Kogebogen - Corona-test 1

CORONA test, IgM og IgG

Bemærk: Næse swap-test er under udvikling.

AGS Kogebogen - Corona-test 2
AGS Kogebogen - Corona-test 3

Baggrund:

Siden tidligt i 2020 har Danmark og resten af verden været påvirket af Corona-smitte.

Langt de fleste, der bliver syge af COVID-19, har milde og moderate symptomer og bliver raske igen uden behandling. Især børn og unge får milde eller ingen symptomer og kommer ofte hurtigt igennem sygdommen.

Opgørelser viser, at (cirka):

 • 80 % af de smittede får milde symptomer
 • 15 % bliver alvorligt syge og må indlægges
 • 5 % får behov for indlæggelse på intensivafdeling

I Danmark er dødeligheden (Case Fatality Rate) 3-4 %. Den reelle dødelighed er dog formentlig langt mindre, hvis man medregner alle smittede (Case Infection Rate) – altså også dem, som ikke bliver testet, fordi de ingen eller kun milde symptomer har.

Immunitet og antistoffer:

Vi ved, at de fleste typer af virus, som giver infektioner i de øvre luftveje – fx influenza og andre typer af coronavirus – medfører immunitet i en periode.

Testen kan påvise antistoffer mod coronavirus i blodet hos personer med overstået COVID-19, og aktuel viden tyder på, at de fleste opbygger en vis immunitet imod COVID-19, når de har overstået infektionen. Vi ved endnu ikke i hvor høj grad antistofferne beskytter eller hvor længe immuniteten holder.

AGS Kogebogen - Corona-test 4

Undersøgelsens indhold:

Medarbejderen (klienten) registreres, giver samtykke til at Virksomheden informeres om analyseresultaterne og påtager sig et personligt ansvar for at overholde danske myndigheders krav, skulle klienten blive testet IgM positiv (dvs. være aktiv Covid-19 smittebærer).

Der tages en blodprøve, som pipetteres på analyse-kassetten. Testresultatet fremkommer i løbet af ca. 10 minutter og medarbejderen informeres om resultatet.
Testresultatet er 93% hhv. 97% pålideligt (se pkt 5) men formelt vejledende.

Medarbejderen får en rapport med analysesvaret udleveret, og vejledes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer til smitteforebyggende adfærd.

Undersøgelsen som helhed varer 15 minutter, inkl. analyse- og formidlingsprocessen.

Det er medarbejderens og Virksomhedens ansvar at følge op på testresultaterne. AG Sundhedsfremme er udelukkende test-; analyse og svarformidler. Virksomheden oplyser kontaktperson, som kan STRAKS-kontaktes ved positive IgM, så der kan foretages relevante forholdsregler.

Klinik procedure:

Rummets temperatur skal være 15-30 grader C.
Udførelse af den samlede undersøgelse tager 15 minutter ved kvalificeret sygeplejerske.

 • Forberedelse (før klienter):
  • Fremtag,
   • Standard blodprøve materialer,
   • ACCU-TELL Test kit pakke med 25 tests og 1 buffer 3cl flakon.
    Testkit må opbevares i temperaturer på 2-30 grader C.
  • Personaleliste fremtages.
  • Åbn Excel filen AGS-P-082 til indlæsning af klienter og analysesvar, og til udskrivning af klient rapport.
 • Modtagelse af klient:
  Mødet med klienten afspejler vores menneskesyn, og møder klienten med faglighed og respekt. Kun sådan vil vi i vores vejledning have mulighed for at motivere og inspirere klienten til øget egenomsorg og dermed øget sundhed og forebyggende adfærd.

  • Sygeplejersken hilser, præsenterer sig med navn, og anviser klienten en stol,
  • Information til klienten om vores normale tavshedspligt, men i dette tilfælde har vi en formidlingspligt til virksomhedens ledelse.
  • Klienten giver sit samtykke til dataregistrering ved at underskrive den særlige samtykkeliste – som inkluderer CPR-nr. registrering samt accept af information til virksomheden. Hvis klienten nægter samtykke til registrering vil vi ikke udføre testen.
  • Persondata registreres fortløbende i EXCEL filen:
   Persondata omhandler: Navn, CPR nr (eller andet national ID nr), Kunde-virksomhed, Lokation/afdeling og testdato. Resten udfyldes efter analysen.
  • Information til klienten om undersøgelsesforløb,
  • Forventningsafstemning,
  • Afklaring af oplevet smittebelastning.
 • Gennemførelse af undersøgelse (se figur til højre):
  • Der tages en almindelig blodprøve – eventuelt som priktest.
  • Testkassetten lægges på en vandret flade og der pipetteres 2 dråber blod i test-kassettens rum markeret med ”S”.
   Klienten ser, at hans/hendes blodprøve anvendes til analysen.
   Alternativt kan anvendes priktest ved at benytte INR -nål, og samle kapillærblod op i medfølgende rør.
  • Herefter tilsættes 2 dråber Buffer (den lille flakon som ligger i pakken med testkassetter). Buffer-dråberne tilsættes i feltet markeret ”B”.
   Check at der ikke forekommer luftbobler i væskerne.

   Noter klokkeslættet
   . Nu ”vandrer” blod og buffer langsomt op igennem membranen og sætter mærker dér hvor der sker en reaktion.Skulle buffer-dråberne slippe op før alle 25 test i pakken er brugt, så gem de resterende testkits, og begynd på en ny pakke.
  • Lad Kassetten ligge i 10-15 minutter, hvorefter resultatet aflæses.
   Bemærk, efter 20 minutter er visningen ikke længere gyldig (de øvrige streger kan faktisk svagt fremkomme efter nogle timer).Mens vi venter på testen, kan vi snakke om hygiejne- og smitte-adfærd.
AGS Kogebogen - Corona-test 5
AGS Kogebogen - Corona-test 6
AGS Kogebogen - Corona-test 7
 • Aflæsning af resultat:
  En vandret farvet stribe i IgM = Positiv
  En vandret farvet stribe i IgG = Positiv
  En vandret farvet stribe i C (Control) = testen er gyldig.

VIGTIGT:
Hvis ingen streg i ”C”, skal der tages en ny test. Dette kan f.eks. skyldes for lidt buffer i prøven. Samme blodprøve kan anvendes.

Eftersom koncentrationen af eventuelle antistoffer i klienten kan variere, skal enhver farvefremtrædelse i området IgM/IgG betragtes som Positiv.
Tolkning af resultater fra immunsupprimerede klienter skal tages med forbehold og forsigtighed.
Tilstedevær af antistoffer kan stamme fra andre Corona-vira som HKU1, NL63, OC43 eller 229E.

 • Frigivelse af undersøgelsen (produktet):
  • Klienten informeres om handlinger hvis prøverne er over visse grænseværdier:
  • Klient-rapport:
   I EXCEL-filen, sæt X ud for klienten i Rapport-kolonnen i klientlisten og gå til Arket ”klient rapport” for udskrivning. Udskriv 2 kopier – en til klienten og en til AGS’ arkiv.
  • Klienten spørges om undersøgelsen svarede til forventningerne og opfordres til at udfylde en klientfeedback (enten hardcopy eller digitalt via QR-kode).
AGS Kogebogen - Corona-test 8
 • Efter undersøgelsen:
  • Afspritning af alle kontaktflader.
  • Indtastning af klient data i personalelisten. Tjek at det stemmer med Excel indtastninger,
  • Blodprøver og testkassetter kasseres i kanylebøtter.
   Klienten må ikke få sin test-kassette med hjem (for efter nogle timer kan de øvrige streger svagt ses).
AGS Kogebogen - Corona-test 9

Resultat tolkning:

 • Ved positiv IgM: Klienten er aktuelt virus- og smittebærer – også selvom der ingen symptomer er.
  Klienten opfordres til straks at opsøge podetest mulighed, for verificering af testresultatet og gå i karantæne. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Ved Positiv IgG: Klienten har udviklet Corona antistoffer.
 • Ved Negativ IgM og IgG: Hverken nuværende eller tidligere Corona-smitte kan påvises.
AGS Kogebogen - Corona-test 10
AGS Kogebogen - Corona-test 11

Data registrering i Excel-modellen:

Vi opfatter jo i første omgang CORONA-testen som et midlertidigt produkt, og derfor har vi hurtigt lavet denne enkle Excel-model til at registrere testene, og kunne udskrive en standard klient rapport. Forslag til forbedringer modtages med tak :).

Dokumentet “AGS-P-082 R2 Covid19 Database og klient rapport” findes i AGS-Klanens Klinik Database folder.
Åbn filen i første ark – Klient test liste.

 1. Klient samtykke, ref standard AGS samtykke liste,
 2. Registrering af klient: Angiv dato, navn, CPR, Firma, lokation og Test kit LOT nr (står på æsken),
 3. Metode A eller B? Hviklen test metode anvendes (Evt. begge?),
 4. Angiv resultat: “Påvist” eller ikke påvist”  (eller “Ikke testet” for den metode som ikke er anvendt),
 5. Angiv om rapporten skal være på dansk (DK) eller engelsk (UK) og sæt X i næste kolonne (husk at fjerne tidligere satte X’er),
 6. Tilføj eventuelle AGS-interne noter (F.eks. hvis der er benyttet flere testkit),
 7. Gå til klient rapport (DK eller UK) og check at data er for den rette klient,
 8. Udskriv siden. Der skal IKKE rettes i data – de trækkes automatisk fra den linje i test-listen som har X’et,
 9. Underskriv rapporten og udlever til klienten,
 10. Klar til ny klient.
AGS Kogebogen - Corona-test 12
AGS Kogebogen - Corona-test 13
AGS Kogebogen - Corona-test 14

Hvad kan gå galt?

 • Smitte beskyttelse: anvend vores stdandard smitteforebyggelses-procedurer.
 • Manglende “Control” indikering: Det er vigtigt med godt lys – ind i mellem er det meget svært (men ikke umuligt) at se kontrol-stregen.
 • Ikke on-line adgang til Excel filen: Tilføj filen et “efternavn” – f.eks. en dato og initialer og gem den samme sted.
 • Rapporten afspejler ikke den aktuelle klient: Check om X’et er sat det korrekte sted ud for klienten i hovedtabellen.