AGS Kogebogen - CardioChek 1

CardioChek PLUS –
Kolesterol, HDL og Glukose

AGS Kogebogen - CardioChek 2
AGS Kogebogen - CardioChek 3

Baggrund:

CardioChek er fra sommer 2021 vores løsning til måling af Kolesterol, HDL og Glukose. CardioChek kan ikke måle helt så mange forskellige parametre som Reflotronen kunne, men den kan med een strip måle vores 3 vigtige parametre; Kolesterol, HDL og Glukose.

CardioChek anvender en reflektansfotometri-teknologi (dvs. man lyser på det, og måler lysstyrke og refleks). En enzymatisk reaktion på teststrimlen frembringer en farveændring, der registreres af analysatoren. Nøjagtigheden er 6-8% mindre værdier for Total Cholesterol og HDL i forhold til Laboratorie-tests i den Amerikanske Sundhedsstyrelse i 2017, hvilket er indenfor “Industry Standard” på 10%.

CardioChek PLUS måler 6-8% for lave Kolesterol-værdier. Men det kan vi leve med.

Tolkning af parametrene er de samme som for Reflotronen, omend præcisionen som nævnt er en anelse mindre. Vær opmærksom på at grænse-værdier i CardioChek’s brugsanvning ikke helt matcher AGS’ retningslinjer (Deres data er fra 2011).

Værd at vide om begrænsninger i målingen:

 • EDTA og Heparin i blodprøve-glasse påvirker ikke resultatet af en LIPID test,
 • Dopamin, metyldopa og ekstrem høje doser af C-vitamin sænker resultaterne for LIPID,
 • Dopamin giver højere resultat for Glukose-måling.

Værd at vide om Menuen:

Sammenlign menustrukturen med et operativsystem i en computer. Der er fire hovedmenuer, som hver har undermenuer.

 • Tryk på »Enter« knappen for at få adgang til de underliggende menuer.
 • For at komme tilbage til hovedmenuen, tryk på »Enter«, når »EXIT« vises.
 • For at bladre mellem menuerne, tryk på -knappen.
 • Apparatet slukker af sig selv efter 5 min.
 • For at slukke apparatet manuelt: Tryk på begge knapper samtidigt i to sekunder, imens hovedmenuen vises.
AGS Kogebogen - CardioChek 4

Værd at vide om test-strimlerne:

CardioChek og teststrimlerne fungerer bedst ved stuetemperatur (18-25°C). Ved en lavere temperatur får man vanligvis også et lavere resultat. Teststrimlerne reagerer på fugt og bøtten bør lukkes så meget som muligt:
SÆT ALTID LÅG PÅ BØTTEN, EFTER EN TESTSTRIMMEL ER TAGET UD.
Memochippen og teststrimlerne er omhyggeligt kontrolleret og kalibreret i hver pakke og har derfor samme LOT-nummer. Apparatet virker således kun hvis LOT nummer på teststrimmel og Chip stemmer overens.

AGS Kogebogen - CardioChek 5
AGS Kogebogen - CardioChek 2

Klinik procedurer:

Kontroller visuelt at aflæserens glasplade er helt ren. Hold aflæseren op mod lyset for at se om der er blod, smuds eller ridser. Glaspladen tørres af med en sprit-swap og derefter en tør serviet.

Det er god kvalitets-praksis ved projektets start at checke at de fysisk modtagne LOT numre stemmer med informationerne i Pakkelisten :)

Ved dagens start – eller hvis apparatet har været tabt eller udviser andre tegn på defekt (»CHECK STR IP«) udføres en kontroltest med den grå kontrol-stik, som ligger ved apparatet. Denne test bruges til at sikre, at apparatets elektronik og optik fungerer korrekt:

Metode:

 1. Start apparatet ved at trykke på Enter-knappen (kan gøres uden MEMO chip).
 2. Tryk på Enter-knappen, indtil der står »RUN TEST«, herefter trykkes piletast »to gange til displayet viser« UTILITY “, tryk derefter på Enter-tasten således
  at displayet viser »CK Strip«.
 3. Tryk på Enter-knappen og displayet viser »Indsæt Strip«, indsæt da den grå kontrolstik.
 4. Apparatet vil nu snart vise »PASSED«, hvilket betyder, at hardwaren fungerer korrekt. Tryk derefter på piletast til »EXIT« vises og tryk på Enter-knappen.
 5. Hvis apparatet viser »FAILED«, er det sandsynligvis testtrimlen eller testvinduet som er snavset. Rengør med en fugtig fnugfri klud eller papir og gentag proceduren.

For hver klient:

Metode:

 1. Check at MEMO chip for det anvendte LOT er sat i.
 2. Hold teststrippen for enden og indsæt den vandret i apparatet. Skub strippen ind så langt som muligt. Display på apparatet vil derefter vise APPLY SAMPLE.
 3. Tag en “normal” blodprøve eller en priktest, hvis dette giver blod nok. Dispenser blodprøven med en engangs-pipette.
 4. Dispenser blodprøven. Når »APPLY SAMPLE« vises i displayet, holdes kapillærrøret direkte over teststrimlen. Pres stemplet i bund og dispensér alt blodet.
 5. Indenfor 2 minutter vil CHOL, HDL og GLU resultaterne fremstå på displayet.
  OBS vedr tolkning: Cardiocheck måling synes at resultere i et Kolesterol Index ca 0.7 lavere end for Reflotronen, så hvis klienten har et tidligere besøg bør dette forhold tages i betragtning.
 6. Efter hver test vendes kuvetten og der kontrolleres visuelt at alle filtre har skiftet farve. Hvis dette ikke er tilfældet, kasseres prøven.
 7. Fjern og kasser strimlen i Kanylebøtte.

Pakke sammen:

Glaspladen aftørres efter hver dag med tests, også selvom der ikke er tydeligt snavs. CardioChek’en lægges altid i det tilhørende sorte i etui. De 2 grå kontrol-kuvetter skal altid følge apparatet!

AGS Kogebogen - CardioChek 7
AGS Kogebogen - CardioChek 8
AGS Kogebogen - CardioChek 9
Bly blodprøve
AGS Kogebogen - CardioChek 10

Hvad kan gå galt?

Risici i forbindelse med CardioChek måling:

 1. Uventede målte værdier
  1. Er glaspladen helt ren?
  2. Er kuvette LOT for gammelt?
 2. Kontrol-chippen mangler: Man kan anvende chippen fra en anden bøtte hvis det er samme LOT nummer.
 3. Apparatet fejlmelder sig selv: Lav en Multi-Chemistry test (se herunder)
 4. MEMO-chip LOT angivelse stemmer ikke med LOT nummeret på bøtten: Tag en ny bøtte og send det fejlagtige til Borup.

Rensning og kalibrering:

En æske med Level 1 og 2 “flacon’er” med kontrolvæske findes (ofte) i klinik-sættet. Denne skal kun anvendes i tilfælde af mistanke om fejlmålinger.

Under normale omstændigheder anvendes denne procedure kun i Borup-kontoret (eller efter særlig instruktion til sygeplejersker “i marken”) når vi modtager nye stiks-forsendelser eller køber nye apparater.

Metode:

 1. Fremtag PTS “Range Card” i Multi-Chemistry Controls kittet, og noter LOT nummer. Check at det stemmer med LOT numre på væske-flaskerne.
 2. Fremtag PTS Quality Control and Optics Log (Dok. MKG 002640) og udfyld heading informationer, inkl. anvendte Range Card grænser.
  HUSK at vi anvender Multi-Analyte Test Strips når det er CHOL-HDL-GLU stiks, med enheden mmoL/L.
 3. Følg instruktionen i indlægs-sedlens afsnit PROCEDURE.
  HUSK at der skal dryppes 2 dråber, når det er multi-analyte Test.
 4. Noter målte værdier for h.h.v. Level 1 og 2. Gentag en måling for det level som synes tættest på enten laveste eller højeste grænse.
 5. Sammenlign med grænseværdierne fra Range Card og X-angiv om testen er “Passed” (P) eller Failed (F) i Loggen.
 6. Tag et billede af den udfyldte log og send til Peter.
AGS Kogebogen - CardioChek 11
AGS Kogebogen - CardioChek 12