AGS Kogebogen - Klinik Trailer Rengøring 1

Trailer Håndbogen
Rengøring

Monil-Klinik mit Schallschutzbox für Hörtests
AGS Kogebogen - Klinik Trailer Rengøring 2

Standard:      

I henhold til AGS’ kvalitetspolitik er det vigtigt at fremstå som en sundhedsfaglig seriøs virksomhed. Derfor er renlighed i klinikken vigtig og også derfor forventes AGS’ klinik-ressourcer at have øje for dette.

Naturen i anvendelsen af trailer-klinikken er dog sådan at klienterne ofte er ”arbejdsbeskidte” i én eller anden grad, og vil i så fald – over en hel klinikdag såvel som i enkeltstående tilfælde – give anledning til rengøring:

Fyraften-rengøring (eller ved fx uge-slut?):

 • Aftørre bordplader, (klient) stolesæder og dørhåndtag,
 • Check vægge og andre flader som klienter kan have rørt, og rengør hvis nødvendigt (i høreboxen, ved klientstolen, i venteværelset og indgangen),
 • Vask gulv i alle rum, inkl. hørebox

Akut rengøring inden næste klient – hvis det kan påvirke kvaliteten af AGS’ ydelser eller kundens krav til renlighed (fx på fødevare-virksomheder):

 • Grundigt aftørre berørte områder, eventuel med spritservietter, og husk ekstra fokus til fyraften,
 • Informer kunden, hvis det kan have betydning for deres interne hygiejnekrav.
  Observer eventuelle særlige krav til desinfektion, stillet af kunden. Det kan fx tænkes at kundens egne rengøringsfolk skal foretage rengøringen.

(Eksempel-billeder – kommer når vi har haft oplevelsen)

Redskaber og materialer:

Rengøringsredskaber hænger på væggen i toiletrummet, og materialer til rengøring findes i underskabet i venteværelset.
Brugte klude osv. sendes med traileren hjem.

I tilfælde af desinficering
, anmod kunden om adgang til materialer, hvis AGS skal forestå rengøringen.
Tag meget gerne et billede af etiketten på de anvendte produkter så vi ved lidt om koncentration, kemi osv. for det tilfælde at fladerne senere viser sig at have taget skade.

Særlige procedurer

 • Elektriske varmepaneler må tørres med en fugtig klud når de er slukkede,
 • Ved eventuel desinficering, anmod kundens koordinator om procedure, produkter og efterfølgende kontrol.

Hovedrengøring

Der foretages hovedrengøring i traileren en gang årligt, ref. udstyrs-styring:

 • Alle flader i traileren tørres af; vægge, loft, gulv, døre, hylder, inde i og over høre Box,
 • Vinduer pudses indvendigt,
 • Traileren vaskes udvendigt (taget undtaget),
  Service efter udvendig vask; Alle bevægelige dele smøres (støttebens skruer, dørhængsler og -låse, støttehjul, kobling, (W40 eller almindeligt Smørefedt),
 • Udvendigt elstik kontrolleres for ”trafik-snavs” (kan renses med særlig spray),
 • Kabler og generator rengøres og testes.

Bortskaffelse af affald:

Rengøringsvand, selv med fx grise-blod, må gerne hældes ud i kloakken.

Hvad kan gå galt? 

Nedenstående risici er identificeret i forbindelse med renlighed og rengøring i traileren:

 1. Beskidte klienter: Anmod om at klienter stiller sit fodtøj i bakken ved indgangen, eller tager skoovertræk på.
 2. Der er ikke adgang til vand: Anvend sprit klude til det værste. Foretag rengøring når der kommer adgang til vand.
 3. Mangel på rengøringsartikler: Materialer (”Ajax vand”) kan fremskaffes lokalt.