„Szwedzcy naukowcy odkryli, że przeciętny palacz ma 8 dni chorobowych więcej rocznie niż przeciętny niepalący. Jednocześnie szacują, że palacze robią dodatkowe przerwy na to, co trwa do około 30 minut dziennie, na pracownika.”

Zaprzestanie palenia tytoniu

Przedsiębiorstwa, osoby prywatne i społeczeństwo są coraz bardziej aktywne w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Prowadzi to do opracowania polityki palenia w kontekście polityki kadrowej firmy, która w ten sposób jest częścią profilowania firmy. Palenie w miejscu pracy jest udokumentowane jako wydatek dla firmy w postaci utraconej produkcji i zwolnienia chorobowego. Pracownicy stali się bardziej świadomi swojego uzależnienia, do którego przyczyniło się kilka kampanii uświadamiających.

Nasz kurs zaprzestania palenia dla zespołów (do około 15 uczestników) jest kursem coachingu i doradztwa, w którym pracownik jest wspierany w rozwoju osobistym opartym na zaprzestaniu palenia i kwestiach z nim związanych. Możemy przynieść odpowiednie kliniczne urządzenia pomiarowe do użytku w instrukcji i mogą, na przykład, wykonać test czynności płuc.

Zaprzestanie palenia tytoniu 1