“Svenske forskere har fundet, at den gennemsnitlige ryger har 8 sygedage mere om året, end den gennemsnitlige ikke-ryger. Samtidig estimerer de, at rygere holder ekstra pauser for hvad der løber op i ca. 30 minutter om dagen, pr. medarbejder.”

Rygestop

Virksomheder, enkeltpersoner og samfundet forholder sig mere og mere aktivt til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Dette medfører, at der udarbejdes rygepolitik i sammenhæng med virksomhedens personalepolitikker, som dermed er en del af virksomhedens profilering. Rygning på arbejdspladsen er dokumenteret som en udgift for virksomheden i form af tabt produktion og sygefravær. Medarbejdere er blevet mere bevidste om deres afhængighed, hvilket adskillige oplysningskampagner har bidraget til.

Vores rygestop kursus for hold (op til ca. 15 deltagere), er et forløb med coaching og rådgivning, hvor medarbejderen støttes i en personlig udvikling med udgangspunkt i rygeophør og problemstillinger i relation hertil. Vi kan eventuelt medbringe lidt relevant klinisk måleudstyr til brug i vejledningen og kan f.eks. foretage en lungefunktionstest.

Rygestop 1