AGS Kogebogen - Konditest på Stepbænk 1

Kondital på Stepbænk

Midlertidigt “ude af drift” p.g.a. CORONA

Har du et godt forslag til erstatning?

AGS Kogebogen - Konditest på Stepbænk 2
AGS Kogebogen - Konditest på Stepbænk 3

Baggrund:

Kondition er et udtryk for kroppens evne til at optage, transportere og forbruge ilt. Konditallet er kroppens evne til at optage og forbruge ilt i forhold til kropsvægten. Det er målt i ml. ilt pr. kg legemsvægt pr. minut. Jo mere fysisk aktiv du er, jo højere og dermed bedre vil dit kondital være. Hvis man har en god kondition, det vil sige et højt kondital, kan man være fysisk aktiv i længere tid og med en højere intensitet. Konditallet kan variere fra 20 ml/kg/min for utrænede op til over 90 ml/kg/min for topatleter.

Hvis man vil måle konditallet helt nøjagtigt, skal det foregå i et laboratorium, hvor man har mulighed for at analysere udåndingsluftens volumen og indhold af ilt og kuldioxid. Det kaldes en direkte måling.

I praksis (fx på arbejdspladser) måles konditionen ofte indirekte. Ved en indirekte test måler man ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår den ud fra kendskabet til hvor meget ilt det kræver at udføre et bestemt arbejde. De indirekte tests er naturligvis ikke lige så gode som en laboratorietest, men fordelen er, at man kan udføre dem uden brug af avanceret og tungt udstyr.

Klinik procedure:

(Afventer udgivelse)

Vores anbefalinger:

(Afventer udgivelse)

Udstyr:

Vi anvender en seperat Labtop. Koden står i bunden – og er oftest ”4124”.

Den Danske Steptest ligger som favorit på skrivebordet eller i proceslinien.
Alternativt: Åbn Firefox og søg på historik eller favoritter.

Følg vejledning på skærmen. Vær opmærksom på, behov for at reducere højden ved smerter i knæ eller højde < ca. 160 cm

AGS Kogebogen - Konditest på Stepbænk 4
Til Forsiden