AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 1

Trailer Håndbogen – håndtering af traileren

Monil sundhedsklinik med lydtæt box til høreundersøgelser
AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 2

Generelt:

Traileren er godkendt til max 80 km/t (Trailer2: 100 km/t). Trailer1 er dog konstrueret til Tempo-100 godkendelse, men kræver nyt syn før godkendelse.

Hvis traileren transporteres af eksterne firmaer, skal al udstyr være placeret i kasser i den aflåste trailer.
Kør ikke over broer hvis de er lukkede for høje/lette køretøjer.
HUSK at traileren er 20cm (Trailer2: 30 cm) bredere end bilen i begge sider! (hvis de forlængede sidespejle kan gå forbi, så kan traileren også).

Parkering:

Parker så vidt muligt traileren på en vandret og hård flade. Det er muligt at justere støttebenene og næsehjulet til vandret hvis højdeforskellen mellem for og bag ikke er mere end 10-15cm i længderetningen.
Hvis traileren er frakoblet, behøver man en hjælper til at skubbe/styre.

Hvis underlaget er blødt, fx på en tør græsplæne, så anvend støttebensplader.

Hvis underlaget er MEGET blødt, Fx på en byggeplads eller en våd græsplæne, så anmod kunden om køreplader af stål til at parkere på.
Kan dette ikke skaffes skal støttebenene tjekkes jævnligt (fx et par gange om dagen) og eventuelt efterspændes. Flyt traileren mindst 1 meter dagen efter.

AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 3

Frakobling:

Vigtigt: Hvis det er nødvendigt at bakke traileren til parkering, skal der, om muligt, anvendes en vinke-person.

 1. Træk trailerbremsen op i (næsten) lodret position,
 2. Find i trailerens venteværelse; Skruenøgle til støtteben, krogpose og eventuelt stopklods og støttebensplader,
 3. Placer eventuelt stopklods (hvis terrænet skråner meget),
 4. Afmonter strømstik til bilen og sæt stikket i holderen på trailer-vangen.
  Afmonter strøm-adapteren og placer i RAV’ens venstre sidedørs lomme.
 5. Afmonter sikringswire fra bilens krog,
 6. Sænk trailerens næsehjul mens det sikres at hjulet peger bagud, og spænd godt fast,
  Det er ikke længere tilladt at gå ind i traileren.
 7. Løft sikringskrogen op så trailerkrogen kommer til syne,
 8. Løft trailerkrogen mens næsehjulet skrues ned og presser trailerkrogen op. Trailerkrogen skal slippe bilens krog. Fortsæt til koblingen er fri af bilen.
 9. Kør bilen lidt frem,
 10. Juster næsehjulet op/ned så vognen står nogenlunde vandret,
 11. Læg støttebensplader hvis underlaget er blødt,
 12. Skru støtteben ned (4 stk) så de lige akkurat trykker på underlaget. Det skal fortsat være hjulene som bærer vognens vægt.
  Det er igen tilladt at gå ind i traileren.
 13. Monter krog-posen.
 14. Monter 220V el-stik – findes ved trailerens bagerste venstre side under vognkassen. CEE-Kabel ligger i bundskabet i trailerens venteværelse.
  Hvis den tildelte forsyning ikke har CEE stik, men et vanligt 220V stik, anvendes også adapter kabel.
 15. Afmonter bilens ekstra sidespejle.
 16. Læg skruenøglen og spejle i trailerens venteværelse (bundskab).

Tjek at udstyr i vognen er intakt. Oprydning om nødvendigt

AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 4

Tilkobling:

Vigtigt: Som forberedelse til Tempo-100 godkendelse er traileren forsynet med en såkaldt Sikringskobling. Ud over den vanlige trailer kobling findes der et stort håndtag som skal lukkes ned over koblingen ved tilkobling. Denne skal lukkes helt ned og klikke før den er korrekt låst, se pkt 10-11.

 1. Tjek at udstyr i vognen er forsvarligt fastspændt, at hørebox-døren er låst og sikringssplitten monteret,
 2. Fjern krog-posen og tjek at Trailer bremsen er trukket.
  Det er ikke længere tilladt at gå ind i traileren.
 3. Skru alle 4 støtteben op. Fjern eventuelle støttebensplader,
 4. Bak bilen til – god ide med en person til at vinke frem,
 5. Sæt trailerens sikringswire på bilens krog,
 6. Strøm: Monter 13-pins adapterstik (ligger vanligvis i RAV’ens venstre sidedørs lomme). Stikket har ”bajonetfatning” dvs. det sættes i indgreb, og drejes ¼ omgang med uret for at låse. Kuglekoppen lægges hvor adapteren lå.
 7. Monter trailerens strømstik til bilen,
 8. Læg trailerbremsen ned,
 9. Sænk traileren ned over krogen til låsen klikker,
 10. Hejs traileren igen (lidt) for at bekræfte at den løfter bilen i krogen,
 11. Luk sikringskrogen ned over trailerkrogen,

Det er igen tilladt at gå ind i traileren.

 1. Hejs trailerens næsehjul op mens det sikres at hjulet peger bagud. Spænd godt fast,
 2. Fjern eventuelle stopklodser,
 3. Krog-pose, skruenøgle, stopklods og støttebensplader placeres i Trailerens venteværelse (bundskabet),
 4. Monter ekstra sidespejle på bilen (ligger i trailerens venteværelse, bundskab), BEMÆRK: Spejle er markeret L=Venstre, R=Højre.
 5. Lås yderdøren og fold trappen ind,
 6. Start bilen og check lys på både Trailer og bil (husk at slå bilens nærlys til – ellers er der ikke strøm til trailerens baglys),
 7. Klar til at køre.

Elektricitet og Lys:

Strømtilslutning findes i Trailerens venstre side, bagerst og under vognkassen.
Til vognens indre funktioner, dvs. fuld varme, lys og klinik behøves max 2000W effekt.

Der anvendes et 3-polet kabel (blå stik) på 25m som findes i trailerens venteværelse, bundskabet. Kablet har CEE stik og behøver et kort adapterkabel for tilslutning til normal stikkontakt (kontakt med ”jord” er foretrukket), som findes i en kanvaspose.

Der findes LED lys-skinner i loftet og langs indersiderne, som tændes ved indgangen og ved bord-væggen. Desuden findes 2 små sensorstyrede batteridrevne lamper som tændes ved bevægelse, så man kan orientere sig (ikke udføre undersøgelser) hvis elkabel ikke er tilsluttet. Der anvendes 3 x AAA batterier og ekstra batterier findes i underskabet i venteværelset.

Generator:

Er det nødvendigt med uafhængig strømforsyning, har vi en 1200W generator som kan placeres i Trailerens depotrum. Benzindunk og speciel motorolie placeres i venteværelsets bundskab.

Generatoren tilsluttes trailerens elstik som beskrevet ovenfor, og placeres i tørvejr inde under traileren. 1200W rækker til LED lyset i traileren, udstyrsstrøm samt et enkelt el-panel.

Brændstof: Benzin 95 oktan blyfri.
Forbrug: ca. 0,36 L pr time, ved fuld last.
Tank kapacitet 2,4 L – dvs. en fuld tank rækker til 5-6 timer (= efterfyld i frokostpausen),
Vægt (uden benzin): 13 kg.

Instruktion:

 1. Tilkobling:
  Anvend det ca. 1 meter lange 220V kabel med stor blåt EEC-stik. Sæt de blå stik i trailerens stik (bagerst til venstre under traileren), og det sorte stik i Generatoren.
  Generatoren er luftkølet og må ikke overdækkes.
 2. Generator Start: Se den laminerede instruktion i Trailer mappen (grønt skilleblad).
  1. Check at der er påfyldt benzin (min. Oktan 95),
  2. Aktiver choker (på venstre side af generatoren).
   Til Position CHOKE (kun når motoren er kold).
  3. Drej start kontakt til ON og træk i snoren.
  4. Når generatoren starter, efter 5-10 sekunder, flyttes choker til position RUN.
  5. Placer generatoren i ly for regn (fx lidt ind under traileren)
 3. Stop Generator: Drej start Kontakt til OFF.
 4. Påfyldning af olie: Olie type skal være en type 5W/30 Class API.
  Olie påfyldes normalt af AGS’ udstyrsansvarlige.
  Påfyldning findes dog beskrevet i det laminerede instruktionsark.
AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 5

Varme:

Der findes 2 fastmonterede varmepaneler med termostat, som er tilsluttet en særlig gruppe på el-tavlen. 750W i klinikrummet og 500W i venteværelset. Sluk varmepanelet i venteværelset hvis generatoren anvendes – ellers er der ikke strøm nok.

Aflåsning:

Trailerens dør skal være låst under transport og når AGS’ personale ikke er i, eller i umiddelbar nærhed af, traileren. Trailerens nøgle passer til yderdør og samtlige aflåselige rum/skabe i traileren.
Der findes en lille magnetisk nøgle Box i sort plast, som kan monteres ved behov – fx hvis det ikke har været muligt at overdrage en nøgle.
Denne lille Box placeres i givet fald på indersiden af en af vangerne ved krogen.

Fastspænding af udstyr under transport:

Under transport skal så meget udstyr som muligt placeres i de normale transportkasser, som fast-surres til last-skinnerne langs væggene, alternativt placeres i bilen.
Mest muligt (vægt) placeres i vognens højre side, af hensyn til køre-stabiliteten, og/eller frem mod frontvæggen. Placer kasser og møbler så de enten har et min. 5 cm mellemrum eller er presset op imod hinanden.
Der findes ekstra kroge og remme i underskabet i venteværelset.

På hylden over klinikbordet må kun ligge lette og ikke-sårbare sager såsom mindre æsker med materialer, små kabler osv. (dvs. sager som ikke tager/forårsager skade af at ryge på gulvet i tilfælde af slinger eller en hård opbremsning).

Tungere og kritiske ting som Udstyr, bøger, mapper o. lign. må ikke ligge på overhylden under transport, men pakkes i kasser som fastspændes til skinnerne ved gulvet.

AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 6

Hvad kan gå galt?

Risici i forbindelse med håndtering af selve traileren:

 1. Trailerens pladskrav: Traileren er 20cm bredere end bilen i begge sider. Tag den plads du behøver ved fx vejarbejder – smart at lægge sig bagved en lastbil,
 2. Det er svært at bakke med en trailer. Undgå bakke-behov hvis muligt, og bliver det kritisk, så kobl traileren fra og skub den hen hvor du vil have den.
 3. Vognen er vindfølsom. Kør ikke over broer hvis de er lukkede for høje/lette køretøjer,
 4. Kør hjemmefra i god tid. Det tager ca. 50% længere end en personbil at køre samme strækning (på motorvej),
 5. Hvis parkeringsunderlaget er blødt (fx på en byggeplads eller en våd græsplæne) så anmod kunden om køreplader af stål til at parkere på.
 6. Fastgørelse af udstyr og møbler i vognen under transport. Hold gerne til siden efter 5-10 km kørsel og gå i traileren og kontroller bespændingen – især hvis det første stykke kørsel var på ujævnt underlag.
 7. Hvis El-forsyning er længere end 25 meter fra traileren; Dette er normalt en begrænsning i kunde-aftalen, men kan kunden ikke løse problemet så smut til nærmeste byggemarked og køb en ”CEE-forlængerledning med BLÅ stik (3-polet)”. Og ellers anvend generator (obs. 1200W begrænsning, så anvend kun det ene varmepanel).
AGS Kogebogen - Klinik Trailer håndtering 7