AGS Kogebogen - Blyblodprøve 1

Bly blodprøve

Bly blodprøve
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 2

Baggrund:

Medarbejdere i industrien kan være udsat for bly i luften eller i de materialer som håndteres. Bly optages i kroppen ved indånding og via mave/tarmkanalen.
Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly kan der opstå helbredsskader i,

 • Nervesystemet,
 • Blodet,
 • Nyrerne,
 • Forplantningsevnen, og
 • Mave/tarmkanal.

Visse blyforbindelser, f.eks. blychromat, er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende.

Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr 1793 af 12. januar 2015 Bilag 1 stiller særlige krav (beskrevet i AT Vejledning C.0.8) om at arbejdsgiveren hver 6. måned skal foretage kontrol af koncentrationen af bly i blodet hos de ansatte. Denne periodiske måling kan ved overskridelse af grænseværdier resultere i specielle helbredsundersøgelser for den ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte før ansættelsen eller senest 15 dage herefter får taget en blodprøve til konstatering af blodets indhold af bly.

Working with Lead
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 3

Klinik procedure:

Klientens identitet registreres, der tages en blodprøve som sendes til analyse, og resultatet sendes retur.
Så enkelt er det. Og dog … der foregår en hel del ”bag scenen” – før og især efter blodprøven:

Dette er hoved-processen:

AGS Kogebogen - Blyblodprøve 4
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 5

Der anvendes et par dokumenter, udleveret af det anvendte analyselaboratorium (Unilabs):

 • Ordresedlen, for at skaffe de SÆRLIGE blodprøveglas og emballage, findes i Dropbox under ”Planlægning\Bly Blodprøve dokumenter”. Man skal blot indsætte antal prøver oppe i venstre hjørne (”bly-Cadmium-kviksølv prøver”). Tag et billede og mail til dk@unilabs.com .
  Og ellers kan en neutral findes her: https://unilabs.dk/node/1347
  Bemærk at der under ”Bemærkninger” er anført ønsker om tilhørende emballager.
  Bemærk også; op til 14 dages leveringstid.
 • Klientsedlen, skal masse-kopieres hjemmefra, og helst i A4 (ref. Unilabs). Dette er et af de sjældne steder hvor vi behøver klientens CPR – af hensyn til det videre forløb hvis hans værdier giver anledning til yderligere tiltag. Sedlen påføres AGS adresse og lægges i den dåse som indeholder den tilhørende blodprøve.
 • Blodprøven tages i de særlige UNILABS blodprøveglas. Klientens navn og CPR nummer skrives på glasset, og en klient seddel udfyldes og læggeds ved. Glas og seddel anbringes i en UNILABS special-beholder (til 12 prøver).
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 6
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 7
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 8

Forsendelse af den samlede opgaves blodprøver skal foregå på dagen eller senest dagen efter, og så vidt muligt opbevares på køl. Der anvendes særlige Unilabs transport containers (dåser) og kasser (bestilt sammen med blodprøveglassene):

 • Emballagen:
  I hver dåse (container) er der plads til 12 blodprøver.
  Dåsen sendes i den hvide æske, som er særligt mærket til biologisk transport.
 • Forsendelse:
  AGS har en Pakkelabel konto hos ShipMondo: Login: pt@agsundhed.dk og Password ”Trampedach01”.
  Her kan man oprette en forsendelse og printe pakke adresselabels. Anvend gerne PostNord eller GLS.
  Unilabs ligger i adresselisten, og ellers er adressen her:
  Unilabs Denmark, Nygårdsvej 32, 2100 København Ø.
 • Afrapportering:
  AGS modtager individuelle analysesvar fra Unilabs (efter 1-2 uger).

  1. Alle analyse svar skrives ind i vores Excel tabel,
  2. For hver klient udskrives en klient rapport fra Excel filen (man sætter et ”X” i klientrapport kolonnen, og data hentes over i arket med rapporten, hvorfra den udskrives. X’et flyttes til næste klient – og pkt. 2 gentages.
  3. AGS klientrapport underskrives af ATR, vedlægges Unilabs’ individuelle analysesvar, scannes og sendes i klientens hjemme-adresserede svarkuvert,
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 9
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 10
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 11
 • Afrapportering:
  AGS modtager individuelle analysesvar fra Unilabs (efter 1-2 uger).

  1. Alle analyse svar skrives ind i vores Excel tabel,
  2. For hver klient udskrives en klient rapport fra Excel filen (man sætter et ”X” i klientrapport kolonnen, og data hentes over i arket med rapporten, hvorfra den udskrives. X’et flyttes til næste klient – og pkt. 2 gentages.
  3. AGS klientrapport underskrives af ATR, vedlægges Unilabs’ individuelle analysesvar, scannes og sendes til kundens lokalitets sikkerhedsansvarlige.
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 12
AGS Kogebogen - Blyblodprøve 13