AGS Kogebogen - Digitale Spørgeskemaer 1

Digitale Spørgeskemaer

AGS Kogebogen - Digitale Spørgeskemaer 2
AGS Kogebogen - Digitale Spørgeskemaer 3

Generelt:

Forud for en undersøgelse anmodes (= anbefales, for det er jo frivilligt) klienter om at udfylde et spørgeskema. Fra Maj 2020 findes dette digitalt, og indholdet er i hovedtræk –

 • Klienten besvarer spørgeskemaet på vores hjemmeside,
 • Sygeplejersken finder besvarelsen i en særlig mailkonto i klinik-PC ’ens Outlook, og
 • Statistikeren trækker svar-data ud af hjemmeside-systemet i en EXCEL-konverterbar fil.

Klientens procedure:

På hjemmesides forside, i øverste banner (med Trailer filmen) findes en grøn knap ”Online Spørgeskemaer” som linker til https://agsundhedsfremme.dk/spoergeskema-vaelg-virksomhed/ .

Dette er den indgangsside hvor klienten skal finde sit Firmalogo og klikke på det tilhørende spørgeskema. Der vil ligge flere spørgeskemaer hvis virksomheden har bestilt flere produkter, f.eks. både Høreundersøgelse og sundhedstjek. Her listes kun de projekt-aktuelle virksomheder – og nogenlunde i kronologisk rækkefølge.

Bemærk at ikke alle kunde-virksomheder ønsker spørgeskemaer, og disse fremgår derfor ikke af listen.

Klinik procedure:

Outlook skal i hver klinik PC forsynes med en ekstra mail konto: Spoergeskema@agsundhed.dk .
Besvarelser kommer ind i Indbakken i kronologisk rækkefølge, dvs. IKKE firmaopdelt.
Overskriften på hver besvarelse indeholder Firma, klient-navn (eller alias) og et ID-nummer fra hjemmeside-systemet

 1. Klienten kommer ind, og vi spørger til navn/alias anvendt i spørgeskema-besvarelsen, Find klienten i Indbakken i Outlook spørgeskema-kontoen,
 2. Åbn svar-mailen og spørg om fødselsår er korrekt,
 3. Noter overskriftens ID-nummer i deltagerlisten sammen med ACCES nr,

  (i dette eksempel skrives ”ID-23”),

 4. Gennemgå svarene med klienten og luk det til slut. Der skal ikke gøres yderligere. Data opsamles i baggrunden til statistisk brug.

Data opsamling procedure:

 1. I WordPress, Formidable plug-in, import/eksport vælges alle poster, og CSV-format, og en Excel fil åbner med dataindholdet.
 2. I ECXEL (Data menu) konverteres tekst til kolonner, klik for Kolon-separering, og alt ligger nu i EXCEL format. Der er 2 kolonner for hvert svar, én med svar-teksten og én med standard-værdien for det pågældende svar.
 3. Check at antallet af besvarelser for den pågældende virksomhed modsvarer antallet af svar-ID’er i deltagerlisten.
 4. Når tekstkolonnerne fjernes, passer resten ind i de vanlige ”kvik-analyser”.
AGS Kogebogen - Digitale Spørgeskemaer 4
AGS Kogebogen - Digitale Spørgeskemaer 5