W przyszłości wszystkie nasze projekty będą obejmować możliwość wypełnienia znanego kwestionariusza online, na SmartPhone, Tablet lub PC – i wkrótce w wielu językach.
Twoja odpowiedź trafia e-mailem bezpośrednio do kliniki, więc pielęgniarka ma gotowe odpowiedzi na rozpoczęcie ankiety. Firma nie będzie miała dostępu do Twoich odpowiedzi. Odpowiedź na kwestionariusz znacznie poprawia nasze porady zdrowotne i, jak zawsze, wypełnienie kwestionariusza jest całkowicie dobrowolne.
Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z naszym Menedżerem Danych Osobowych, Peterem, PT@AGSundhed.dk