AG Sundhedsfremme følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En del af dem har vi nu altid praktiseret, såsom Afspritning og hyppig rengøring J, og vi anvender i forvejen udelukkende engangsartikler i forhold til test og målinger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  • Vi ophører med at give hånd, når vi hilser på Klienten, og siger farvel til Klienten,
  • Vi anvender håndsprit før kontakt med Klienten,
  • Vi sikrer at klienten ved Lungefunktionstest puster væk fra andre personer,
  • Vi afspritter/rengører hvad klienten har rørt ved,
  • … og som altid, vi praktiserer almindelig god og hyppig håndhygiejne.