HOME PRODUKTER INFORMATION & LOVGIVNING PRISLISTER REFERENCER KONTAKT OS
   
Natundersøgelse OK 20xx


Sundhedstjek


Quick-tjek på 20 minutter

 


Hvorfor vælger virksomheden at tilbyde medarbejdere et Sundhedscheck?

Som en del af en sundhedsfremme indsats, er individuelle sundhedscheck en metode, som vælges af flere og flere danske virksomheder. Begrundelsen for at vælge et Sundhedscheck, præsenteres typisk af virksomhedens HR- og/eller sikkerhedsorganisation.
Formålet er oftest en kombination mellem virksomhedens behov for attraktiv profil, kombineret med sygefraværsreduktion, og medarbejdernes ønske om sundhedsfremme som en del af ansættelsen

AG Sundhedsfremme´s mission er at tilbyde medarbejdere individuelle undersøgelser, som kan øge sundhed og trivsel hos den enkelte, samt på det kollektive plan at give virksomheden mulighed for målrettet og økonomisk at forebygge sygdom og fremme sundhed på virksomheden.


Et sundhedstjek kan sammensættes på mange måder – afhængig af jeres medarbejder profil og interesser. En stor del af sundhedstjekkene har et spørgeskema, som afdækker adfærd og livsstil. Som led i en strategisk indsats, er dette et væsentligt element i effektmålingen.
 

Gør sundhedsfremme til en del af hverdagen

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010
Inspiration til systematisk og strategisk arbejde
med sundhedsfremme i virksomheden

Hent pdf her

Kontakt AG Sundhedsfremme og få en snak om sundhedstjek til jeres medarbejdere”

 


Nat arbejde:
Arbejdstider, søvn og sikkerhed Publikation nr 22 fra NFA

Hvorfor skal natarbejdere have tilbud om helbredskontrol?
Hvilke pligter har du som arbejdsgiver?  Læs mere her