HOME PRODUKTER INFORMATION & LOVGIVNING PRISLISTER REFERENCER KONTAKT OS
 
Statistisk Rapportering
 

Som et tillæg til de udførte undersøgelser og eventuelle spørgeskemaer kan vi levere en rapport som indeholder en statistisk behandling af data for jeres virksomheds medarbjedere;

  • Har rygerne dårligere peakflow?
  • Spiser de tynde mere frugt ? – og er deres Cholesterol-tal også lavere ?
  • Har de tykke dårligere kondital eller højere blodtryk?
  • osv.
 
I visse tilfælde kan vi endda tilbyde at sammenligne jer (som gruppe) med andre tilsvarende virksomheder.

Statistikernes detaljeringsgrad og dermed dybden på analyserne afhænger af antal observationer - dvs. antallet af undersøgelser i virksomheden.

Hvis der er flere filialer eller forskellige jobfunktioner kan vi sammenligne, forudsat at antallet af deltagere er derefter

Produktblad Statistik
 

Data registrering:

AG Sundhedsfremme’s klientdatabase til dataregistrering og -behandling opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger(også kaldet GDPR) og vores informationsmateriale til klienterne inkluderer information om personlige rettigheder desangående. Forordningen er obligatorisk fra 25. Maj 2018.