HOME PRODUKTER LIVSSTIL SUNDHED KONTAKT KUNDER
 
 

Det overordnede mål med fonden er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning.

Der kan gives midler til projekter inden for følgende 3 hovedformål:
 

§             Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper.

§             Projekter, der forbedrer genoptræning og rehabilitering.

§             Projekter, der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.
 

www.forebyggelsesfonden.dk
 

Lov nr. 87 af 30. januar 2007 om forebyggelsesfonden